ភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃ

​លោក ​មាជ ​សុផាន់​ណា៖ «​ការ​ចែក​ចាយ​ផលិត​ផល​ក្លែង​ក្លាយ​មាន​ទំហំ​ធំ​ធេង ​ទាម​ទារ​ឲ្យ​ការ​ដាក់​ទណ្ឌ​កម្ម​គួរ​តែ​ធ្ងន់​ជាង​នេះ​»​

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

គណៈ​កម្មការ​ប្រយុទ្ធ​ប្រឆាំង​ផលិត​ផល​ក្លែង​ក្លាយ នៅ​ថ្ងៃ​អង្គារ​នេះ បាន​ធ្វើ​ពិធី​កំទេច​ផលិត​ផល​ក្លែង​ក្លាយ ខុស​ច្បាប់​ចំនួន​៧០​តោន ដែល​ក្នុង​នោះ​ភាគ​ច្រើន​ជា​ទឹក​សុទ្ធ​ក្លែង​ក្លាយ​ម៉ាក Evian និង​ផលិត​ផល​ក្លែង​ក្លាយ​របស់​បារាំង​មួយ​ចំនួន​ទៀត​។ លោក មាជ សុផាន់ណា រដ្ឋ​លេខា​ធិការ​ក្រសួង​មហា​ផ្ទៃ និង​ជា​ប្រធាន​គណៈ​កម្មការ​ប្រយុទ្ធ​ប្រឆាំង​ផលិត​ផល​ក្លែង​ក្លាយ​មាន​ការ​កត់​សម្គាល់​ថា​ច្បាប់​សម្រាប់​ដាក់​ទោស​ជន​ល្មើស នៅ​ស្រាល ធៀប​ទៅ​នឹង​ប្រទេស​នា​នា ហើយ​ច្បាប់​នេះ​នៅ​មិន​ទាន់​មាន​វិសាល​ភាព​ធំ​ធេង​នៅ​ឡើយ ស្រប​ពេល​ដែល​ផលិត​ផល​ក្លែង​ក្លាយ​គ្រប់​ប្រភេទ​មាន​ការ​កើន​ឡើង​យ៉ាង​ច្រើន​។ 

លោក មាជ សុផាន់ណា
លោក មាជ សុផាន់ណា @FB
មើលវគ្គផ្សេងទៀត