ភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃ

​បណ្ឌិត គិន ភា​៖ ​«​ដំណោះ​ស្រាយ​បញ្ហា​ព្រំ​ដែន ​តាម​រយៈ​ជំនួប​រវាង​មេ​ដឹក​នាំ​កំពូល​ប្រទេស​ទាំង​២ ​គឺ​ជា​ការ​សម្រេច​ចិត្ត​បែប​នយោ​បាយ​»​

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

បញ្ហា​វិវាទ​ព្រំដែន​កម្ពុជា-ឡាវ ដែល​នៅ​សេស​សល់​១៤%​ទៀត​នោះ មិន​ត្រូវ​បាន​ដោះ​ស្រាយ​ភ្លាមៗ​ជាក់​ស្តែង តាម​រយៈ​ដំណើរ​ទស្សន​កិច្ច​របស់​លោក​នាយក​រដ្ឋ​មន្ត្រី​ឡាវ នៅ​ប្រទេស​កម្ពុជា​រយៈ​ពេល​ពីរ​ថ្ងៃ​នោះ​ទេ​។ ក៏​ប៉ុន្តែ​ថ្នាក់​ដឹក​នាំ​កំពូល​នៃ​ប្រទេស​ទាំង​ពីរ បាន​ឯក​ភាព​គ្នា​ជម្រុញ​ឲ្យ​មាន​ការ​ដោះ​ស្រាយ​កំណាត់​ព្រំ​ដែន​ដែល​នៅ​សេស​សល់​នេះ​។ ជុំវិញ​បញ្ហា​នេះ លោក​បណ្ឌិត គិន ភា ប្រធាន​វិទ្យា​ស្ថាន​ទំនាក់​ទំនង​អន្តរ​ជាតិ​នៃ​រាជ​បណ្ឌិត​សភា​កម្ពុជា បាន​កត់​សម្គាល់​ថា ជំនួប​រវាង​មេដឹក​នាំ​ឡាវ-កម្ពុជា គឺ​ជា​ជំនួប​ដែល​មាន​លទ្ធ​ផល​ធំ​ធេង និង​ជា​ការ​ដោះ​ស្រាយ​គ្នា​កំរិត​នយោ​បាយ​លើ​បញ្ហា​ព្រំ​ដែន​ប្រទេស​ទាំង​ពីរ​។ 

លោកបណ្ឌិត គិន ភា ប្រធានវិទ្យាស្ថានទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា
លោកបណ្ឌិត គិន ភា ប្រធានវិទ្យាស្ថានទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា @RFI
មើលវគ្គផ្សេងទៀត