ភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃ

លោក ​ឡុង ​សុផាត​ ៖​ ភាគី​ពាក់​ព័ន្ធ​នឹង​បង្ហាញ​ពី​ភាព​ជាក់​ស្តែង​ប្រាប់​ទៅ​អឺរ៉ុប​ដើម្បី​ពិចារ​ណា​ឡើង​វិញ​រឿង​EBA​

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

ក្រោយពី​សហភាព​អឺរ៉ុប​សម្រេច​ដក​ហូត​ផ្នែក​ខ្លះ​នៃ​ប្រព័ន្ធ​អនុគ្រោះ​ពន្ធ​EBA​ពី​កម្ពុជា​នោះ ​ប្រតិ​កម្ម​នានា​នៅ​តែ​បន្ត​ធ្លាក់​មក​ជា​បន្ត​បន្ទាប់​។ សហ​ភាព​សហជីព​យុវជន​ការពារ​សិទ្ធិ​កម្មករ​កម្ពុជា​និង​សហជីព​មួយ​ចំនួន​ទៀត​បាន​ចេញ​សេចក្តី​ថ្លែង​ការណ៍​ដោយ​ឡែក​ពី​គ្នា​ទាក់​ទង​នឹង​សេចក្តី​សម្រេច​របស់​សហភាព​អឺរ៉ុប​នេះ​ដោយ​សំដែង​ការ​សោក​ស្តាយ។​ ទន្ទឹម​សោក​ស្តាយ​ សហជីព​អះអាងថា ពួកគេ​នឹង​ធ្វើ​លិខិត​ស្នាម​បង្ហាញ​ពី​ភាព​ជាក់​ស្តែង​របស់​កម្មករ​​ប្រាប់​ទៅ​អឺរ៉ុប​ដើម្បី​ពិចារណា​ឡើង​វិញ​រឿង​EBA​​ ដែល​នៅ​សល់​ពេល​៦​ខែ​ខាង​មុខ​ទៀត​។

លោក ឡុង សុផាត សហភាពសហជីពយុវជនការពារសិទ្ធិកម្មករកម្ពុជា
លោក ឡុង សុផាត សហភាពសហជីពយុវជនការពារសិទ្ធិកម្មករកម្ពុជា @FB