ភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃ

​វេជ្ជបណ្ឌិត ​ហៃ ​ឡៃ​សុន​៖ ​«​មន្ទីរ​ពេទ្យ​ខេត្ត​កោះ​កុង​មាន​ចក្ខុ​វិស័យ​បំរើ​សេវា​ជូន​ប្រជា​ពល​រដ្ឋ​ប្រកប​ដោយ​គុណភាព​ និង​តម្លា​ភាព​»​

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

មន្ទីរ​ពេទ្យ​បង្អែក​ខេត្ត​កោះកុង កាល​ពី​ពេល​ថ្មីៗ​នេះ បាន​ទទួល​ពាន​រង្វាន់​ជា​មន្ទីរ​ពេទ្យគំរូ ពី​រដ្ឋា​ភិបាល​កម្ពុជា ជាប់​ចំណាត់​ថ្នាក់​លេខ​១​នៅ​ទូទាំង​ប្រទេស ដោយ​បាន​ផ្តល់​សេវា​សាធារណៈ​លើ​វិស័យ​សុខា​ភិបាល​ល្អ​លើស​គេ​នៅ​ក្នុង​ការ​ប្រកួត​ប្រជែង​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​២០១៩​នេះ​។ លោក​វេជ្ជ​បណ្ឌិត ហៃ ឡៃសុន ប្រធាន​មន្ទីរ​ពេទ្យ​បង្អែក​ខេត្ត​កោះកុង បាន​ថ្លែង​ថា​មន្ទីរ​ពេទ្យ​មាន​ចក្ខុ​វិស័យ និង​ឆន្ទៈ​ខ្ពស់​ក្នុង​ការ​បំរើ​សេវា​ជូន​ប្រជា​ពលរដ្ឋ មាន​តម្លា​ភាព និង​គណ​នេយ្យ​ភាព​ច្បាស់​លាស់។ 

លោកវេជ្ជបណ្ឌិត ហៃ ឡៃសុន ប្រធានមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តកោះកុង
លោកវេជ្ជបណ្ឌិត ហៃ ឡៃសុន ប្រធានមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តកោះកុង @RFI
មើលវគ្គផ្សេងទៀត