ភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃ

​លោក ឯក សុវណ្ណា​៖ បណ្តាញ​ព្រៃ​ឡង់​មាន​ភស្តុ​តាង​ករណី​ព្រៃ​ឡង់​កំពុង​មាន​ការ​កាប់​បំផ្លាញ​កើន​ឡើង​

សំឡេង ១០:៤៧
លោក ឯក សុវណ្ណា សមាជិកគណៈកម្មការក្រុមស្នួលរបស់បណ្តាញសហគមន៍ព្រៃឡង់ប្រចាំខេត្តក្រចេះ
លោក ឯក សុវណ្ណា សមាជិកគណៈកម្មការក្រុមស្នួលរបស់បណ្តាញសហគមន៍ព្រៃឡង់ប្រចាំខេត្តក្រចេះ @RFI

ភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃ​របស់​វិទ្យុ​បារាំង​អន្តរជាតិRFIនៅរាត្រីនេះ គឺ លោក ឯក សុវណ្ណា ជាសមាជិកគណៈកម្មការក្រុមស្នួលរបស់បណ្តាញ​សហគមន៍ព្រៃឡង់ប្រចាំខេត្តក្រចេះ។ បណ្តាញ​សហគមន៍​ព្រៃឡង់ដែលបានចេញ​សេចក្តី​ថ្លែងការណ៍មួយដោយ​បារម្ភ ពីការ​កាប់​ឈើ​ក្នុង​តំបន់​ព្រៃ​ឡង់​ ថាមានការ​កើន​ឡើង​យ៉ាង​ខ្លាំង​ ហើយ​អំពាវនាវ​ឲ្យ​អាជ្ញាធរ​ពាក់ព័ន្ធ​មាន​វិធានការ​ជាបន្ទាន់។