ភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃ

​លោក​ស្រី ​ហង់ ​លី​ណា​៖ «​ភាព​រអាក់​រអួល​ជំរឿន​ឆ្នាំ​២០១៩​នេះ នឹង​ជា​បទ​ពិសោធន៍​សម្រាប់​រយៈ​ពេល​១០​ឆ្នាំ​ទៀត​»​

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

ជំរឿន​ប្រជាជន​ឆ្នាំ​២០១៩ ដែល​បាន​គ្រោង​ទុក​និង​ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ទី០៣ ដល់​ថ្ងៃ​ទី១៣​ខែមីនា បាន​បញ្ចប់​ជាស្ថាពរ​ហើយ​នៅ​កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី១៥​ខែ​មីនា​កន្លង​ទៅ​នេះ​។ ក៏​ប៉ុន្តែ​មន្ត្រី​នឹង​បន្ត​ចុះ​ធ្វើ​ជំរឿន​បន្ថែម នៅ​ពេល​មាន​ការ​ហៅ​តាម​ទូរស័ព្ទ​ពី​សំណាក់​ប្រជាពលរដ្ឋ ដែល​មាន​ការ​ខក​ខាន​ក្នុង​ការ​ធ្វើ​ជំរឿន​កាល​ពី​ពេល​ថ្មីៗ​នេះ​។ នេះបើ​តាម​លោកស្រី ហង់ លីណា ប្រតិភូ​រាជ​រដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​ទទួល​បន្ទុក​អគ្គ​នាយក​វិទ្យាស្ថាន​ជាតិ​ស្ថិតិ​ក្រសួង​ផែន​ការ​។ លោក​ស្រី ហង់ លីណា បញ្ជាក់​ថា​លទ្ធ​ផល​បណ្តោះ​អាសន្ន​នៃ​ជំរឿន​ឆ្នាំ​២០១៩​នេះ នឹង​ធ្វើ​ឡើង​ក្នុង​រយៈ​ពេល​១ខែ បន្ទាប់​ពី​ជំរឿន និង​៩ខែ​ជា​លទ្ធ​ផល​ស្ថាពរ​។ 

លោកស្រី ហង់ លីណា
លោកស្រី ហង់ លីណា @FB
មើលវគ្គផ្សេងទៀត