ព្រឹត្តិការណ៍​កម្ពុជា​ប្រចាំថ្ងៃ

​តើ​ការ​ផ្អាក​ចរចា​របស់ GMAC ក្នុង​អនុ​សញ្ញា​រួម​ថ្នាក់​វិស័យ អាច​ជា​ការ​រុញ​បន្ថែម​ឲ្យ​កម្ពុជា​បាត់​បង់ EBA​?​

សំឡេង ១០:២៨
កម្មការិនី​កាត់ដេរ​កំពុង​បំពេញ​ការងារ
កម្មការិនី​កាត់ដេរ​កំពុង​បំពេញ​ការងារ Samer Muscati/Human Rights Watch

ភាព​មិន​ច្បាស់​លាស់​នៃ EBA បាន​ធ្វើ​ឲ្យ​សមាគម​រោង​ចក្រ​កាត់​ដេរ​នៅ​កម្ពុជា (GMAC) សម្រេច​ចិត្ត​ផ្អាក​ការ​ចរចា​លើ​អនុ​សញ្ញា​រួម​ថ្នាក់​វិស័យ (TUS-CBA) ជាលើកទី០២។ ប៉ុន្តែ​មេ​ដឹក​នាំ​សហ​ជីព​ធំៗ​នៅ​កម្ពុជា​បាន​ផ្តល់​អនុសាសន៍​ថា ការ​ងាក​បក​ក្រោយ​របស់ GMAC ​អាច​ជា​ហ្រ្វាំង​ទប់ កុំ​ឲ្យ​កម្ពុជា​បាត់​បង់​ប្រព័ន្ធ​អនុគ្រោះ​ពន្ធ EBA ផង ក៏​ថា​បាន​។ តើ​ការ​ដក​ខ្លួន​របស់ GMAC ពី​ការ​ចរចា​លើ​អនុ​សញ្ញា​រួម​ថ្នាក់​វិស័យ នឹង​ធ្វើ​ឲ្យ​កម្ពុជា​ឆាប់​បាត់​បង់ EBA?