ភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃ

​លោក រស់ សុវាចា​៖ ​ការ​ប្រឡង​បាក់​ឌុប​ដំណើរ​ការ​ដោយ​រលួន ​តែ​បេក្ខ​ជន​ម្នាក់​ត្រូវ​ធ្លាក់​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ​

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

ភ្ញៀវប្រចាំ​ថ្ងៃ​របស់​វិទ្យុ​បារាំង​អន្តរជាតិ​RFIនៅរាត្រីនេះ គឺ​លោក រស់ សុវាចា អ្នក​នាំ​ពាក្យ​ក្រសួង​អប់រំ​ យុវជន និង​កីឡា។ ក្រសួង​អប់រំ​ដែល​កំពុង​រៀប​ចំ​ដំណើរ​ការ​ប្រឡង​បាក់​ឌុប​ដែលមានបេក្ខជនជិត១២ម៉ឺននាក់។ បើតាម លោក រស់ សុវាចា នៅថ្ងៃទី១នៃការ​ប្រឡង​បាក់ឌុបនេះ ​គឺដំណើរការទៅ​ដោយ​រលួន ប៉ុន្តែក៏​មានបញ្ហាខ្លះៗកើត​ឡើង​ទៅ​លើ​បេក្ខជន​ប្រឡង​ផង​ដែរ ដូចជា បញ្ហា​សុខភាព និង​ករណី​សិស្សស្រី​ម្នាក់​មក​យឺត​ជាង​មួយ​ម៉ោង​ប្រឡង​គឺ​ត្រូវ​ធ្លាក់​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ ខណៈ​បេក្ខជន​អវត្តមាន​ជាង​១ពាន់​នាក់​។ 

លោក រស់ សុវាចា  អ្នកនាំពាក្យក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
លោក រស់ សុវាចា អ្នកនាំពាក្យក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា @RFI
មើលវគ្គផ្សេងទៀត