​លោក ស៊ាង ថៃ​៖ ការ​ធ្វើ​ពាណិជ្ជ​កម្ម​កម្ពុជា​នឹង​បន្ត​កើន​ឡើង​នៅ​ឆ្នាំ​២០​២០ ទោះ​បី​ប្រឈម​នឹង​ភាព​មិន​ច្បាស់​លាស់​នៃ​ EBA​

សំឡេង ១២:៣៥
លោក ស៊ាង ថៃ អ្នកនាំពាក្យក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម
លោក ស៊ាង ថៃ អ្នកនាំពាក្យក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម @RFI

ក្រសួង​ពាណិជ្ជកម្ម​នៅ​ថ្ងៃទី ១៩ ធ្នូនេះ បាន​បិទ​បញ្ចប់​សន្និបាត​បូក​សរុប​លទ្ធ​ផល​ការងារ​ពាណិជ្ជកម្ម​ឆ្នាំ​២០១៩ និង​លើក​ទិស​ដៅ​ការងារ​ពាណិជ្ជ​កម្ម​សម្រាប់​២០២០​ខាង​មុខ​។ ផ្អែក​តាម​របាយ​ការណ៍​នៅ​ក្នុង​សន្និបាត​រយៈ​ពេល​ពីរ​ថ្ងៃ​នេះ បាន​បង្ហាញ​ថា ការ​នាំ​ចេញ​ទំនិញ​របស់​កម្ពុជា​ទៅ​គ្រប់​ទ្វីប ក្រោម​ប្រព័ន្ធ​អនុ​គ្រោះ​ពាណិជ្ជ​កម្ម និង​កិច្ច​ព្រម​ព្រៀង​ពាណិជ្ជ​កម្ម​សេរី ក្នុង​រយៈ​ពេល​១០ខែ ឆ្នាំ២០១៩នេះ មាន​ការ​កើន​ឡើង ៦.៤៥% បើ​ធៀប​និង​រយៈ​ពេល​ដូច​គ្នា​កាល​ពី​ឆ្នាំ​២០១៨ ពោល​គឺ​នៅ​ក្នុង​ទំហំ​ទឹក​ប្រាក់​ជាង ១១​ពាន់​លាន​ដុល្លារ​។ លោក ស៊ាង ថៃ អ្នក​នាំ​ពាក្យ​ក្រសួង​ពាណិជ្ជ​កម្ម ដែល​ជា​ភ្ញៀវ​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​របស់​យើង​នៅ​រាត្រី​នេះ មាន​សុទ្ទិដ្ឋិ​និយម​ថា ការ​នាំ​ចេញ​របស់​កម្ពុជា​នៅ​ឆ្នាំ​២០២០ នៅ​តែ​បន្ត​កើន​ឡើង ទោះ​បី​ជា​ប្រឈម​នឹង​ភាព​មិន​ច្បាស់​លាស់​នៃ​ប្រព័ន្ធ​អនុ​គ្រោះ​ពន្ធ EBA តាម​រយៈ​ការ​បន្ត​ធ្វើ​ពិ​ពិធ​កម្ម​ទីផ្សារ​នាំ​ចេញ​ទៅ​ក្នុង​តំបន់​និង​អន្តរ​ជាតិ​។