ភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃ

លោក ហឿន សុភាព៖ ការចូលរួមរបស់ក្រសួងបរិស្ថាន នឹងអាចជួយធ្វើឲ្យបទល្មើសនៅព្រៃឡង់ថយចុះបាន

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

ភ្ញៀវ​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​របស់​វិទ្យុ​បារាំង​អន្ដរជាតិ RFI នា​រាត្រី​នេះ គឺ​លោក ហឿន សុភាព តំណាង​សហគមន៍​ការពារ​ព្រៃឡង់ ខេត្ត​កំពង់ធំ​។ បណ្ដាញ​សហគមន៍​ព្រៃឡង់ កាល​ពី​ចុង​សប្ដាហ៍​មុន​នេះ ទើប​តែ​បាន​រៀបចំ​ពិធី​បំបួស​ដើម​ឈើ។ ជាពិធី​ដែល​មាន​ការ​ចូល​រួម​ពី​តំណាង​ក្រសួង​បរិស្ថាន​ផង​ដែរ។ បើ​តាម​លោក ហឿន សុភាព ការ​ចូល​រួម​របស់​ក្រសួង​បរិស្ថាន​នៅ​ក្នុង​យុទ្ធនាការ​ផ្សេង​ៗ​នៅ​តំបន់​ព្រៃឡង់ នឹង​អាច​ជួយ​ធ្វើ​ឲ្យ​បទ​ល្មើស​ព្រៃ​ឈើ​នៅ​តំបន់​នេះ​ថយ​ចុះ​បាន​។ 

រូបថតៈ លោក ហឿន សុភាព តំណាងសហគមន៍ការពារព្រៃឡង់ មកពីខេត្តកំពង់ធំ។
រូបថតៈ លោក ហឿន សុភាព តំណាងសហគមន៍ការពារព្រៃឡង់ មកពីខេត្តកំពង់ធំ។ @FB