ភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃ

​ឧកញ៉ា ហ៊ុន ឡាក់​៖ «​ការ​ធ្វើ​កសិកម្ម​កម្ពុជា​ពេល​នេះ ត្រូវ​ធ្វើ​ទៅ​តាម​តម្រូវ​ការ​ទីផ្សារ​ចង់​បាន​»​

សំឡេង ១១:៥៦
លោក​ឧកញ៉ា ហ៊ុន ឡាក់ អនុ​ប្រធាន​សហព័ន្ធ​ស្រូវ​អង្ករ​កម្ពុជា
លោក​ឧកញ៉ា ហ៊ុន ឡាក់ អនុ​ប្រធាន​សហព័ន្ធ​ស្រូវ​អង្ករ​កម្ពុជា @RFI

បញ្ហា​ប្រឈម​របស់​កសិករ​ខ្មែរ គឺ​ការ​ផលិត​បាន​ផលិត​ផល​ហើយ​មិន​មាន​ទីផ្សារ​។ បញ្ហា​នេះ លោក​ឧកញ៉ា ហ៊ុន ឡាក់ អនុ​ប្រធាន​សហព័ន្ធ​ស្រូវ​អង្ករ​កម្ពុជា និង​ជា​នាយក​ក្រុម​ហ៊ុន Long Mete Agriculture co, Ltd ដែល​ទំលាក់​ដៃ​ខាង​ស្រូវ​អង្ករ​បន្តិច ហើយ​បាន​ចាប់​អារម្មណ៍​វិនិយោគ​ទៅ​លើ​ដំណាំ​កសិកម្ម​ហូប​ផ្លែ​នាំ​ទៅ​កាន់​ប្រទេស​ចិន លើក​ឡើង​ថា ការ​ធ្វើ​កសិកម្ម​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​បច្ចុប្បន្ន​នេះ មិន​អាច​ធ្វើ​ទៅ​តាម​ទំលាប់​បាន​ទេ គឺ​ចាំ​បាច់​តម្រូវ​ទៅ​តាម​ទីផ្សារ​។