ភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃ

​លោក លន់ យ៉េង៖ ​យើង​សង្ឃឹម​ថា​អង្ករ​កម្ពុជា​នឹង​ជាប់​ចំណាត់​ថ្នាក់​ល្អ​បំផុត​លើ​ពិភព​លោក​បន្ត​ទៀត​

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

ភ្ញៀវ​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​របស់​វិទ្យុ​បារាំង​អន្តរជាតិ​RFI​នៅ​រាត្រី​នេះ គឺ​លោក លន់ យ៉េង អគ្គ​លេខា​ធិការ នៃ​លេខា​ធិការ​ដ្ឋាន​សហព័ន្ធ​ស្រូវ​អង្ករ​កម្ពុជា។ សហព័ន្ធ​ស្រូវ​អង្ករ​កម្ពុជា ដែល​បាន​ចេញ​សេចក្តីជូនដំណឹងពីការ​ប្រកួត​អង្ករ​ដែល​ល្អ​បំផុត​ប្រចាំ​កម្ពុជា​លើកទី៤ នៅ​ថ្ងៃទី១​ខែវិច្ឆិកា​២០១៩ ដើម្បី​យក​ទៅ​ចូលរួម​ប្រកួត​ប្រជែងជាមួយបណ្តា​ប្រទេស​ផ្សេងទៀត​នៅក្នុង​កម្មវិធី​ក្រ​កួត​អង្ករ​ល្អ​បំផុត​លើពិភពលោក​ ដែល​នឹង​ធ្វើ​នៅ​ថ្ងៃទី១០ដល់១៣​ខែវិច្ឆិកា​២០១៩នៅប្រទេសហ្វី​លីពីន។ លោក លន់ យ៉េង សង្ឃឹម​ថា​អង្ករ​កម្ពុជា​នឹង​ជាប់​ចំណាត់​ថ្នាក់​ជា​អង្ករ​ល្អ​បំផុត​នៅ​លើ​ពិភព​លោក​បន្ត​ទៀត​។ 

លោក លន់ យ៉េង អគ្គលេខាធិការ នៃលេខាធិការដ្ឋានសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជា
លោក លន់ យ៉េង អគ្គលេខាធិការ នៃលេខាធិការដ្ឋានសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជា @សហការី
មើលវគ្គផ្សេងទៀត