ភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃ

​លោក​ស្រី អ៊ុក ឆាយ៉ាវី​៖ ​ការ​រៀប​ចំ​ទិវា​គ្រូ​បង្រៀន​ពិភព​លោក​មិន​មែន​ជា​រឿង​នយោ​បាយ​ធ្វើ​ឲ្យ​រដ្ឋា​ភិបាល​ឈឺ​ក្បាល​ទេ​

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

សមាគម​គ្រូ​បង្រៀន​កម្ពុជាឯករាជ្យ​នឹង​រៀប​ចំ​ទិវា​គ្រូ​បង្រៀន​ពិភពលោក​នៅថ្ងៃ​ទី៥​តុលា​ខាងមុខ ដោយ​គ្រោង​ហែ​ក្បួន​យក​ញត្តិទៅ​ដាក់​នៅក្រសួងអប់រំ​ដោយ​ទាមទារ​តម្លើង​ប្រាក់​ខែ​ឲ្យបានសមរម្យ។ ប៉ុន្តែ​អាជ្ញាធរ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​បាន​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​ជួប​ជុំ​គ្នា​តែ​នៅ​លើ​ទី​លាន​ប្រជា​ធិបតេយ្យប៉ុណ្ណោះ​​ដោយ​សំអាង​ថា​ប៉ះ​ពាល់​សន្តិ​សុខ និង​សណ្តាប់​ធ្នាប់។ លោក​ស្រី អ៊ុក ឆាយ៉ាវី ប្រធាន​សមាគមគ្រូ​បង្រៀន​កម្ពុជា​ឯករាជ្យ​ក៏​មិន​ប្រឆាំង​នឹង​បំរាម​នេះ​ដែរ ខណៈ​លោក​ស្រី​អះអាង​ថា​ការ​រៀប​ចំ​ទិវា​គ្រូ​បង្រៀន​ពិភព​លោក​មិន​មែន​ជា​រឿង​នយោបាយ​ធ្វើ​ឲ្យ​រដ្ឋាភិបាល​ឈឺក្បាលទេ។ 

លោកស្រី អ៊ុក ឆាយ៉ាវី ប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យ
លោកស្រី អ៊ុក ឆាយ៉ាវី ប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យ @RFI
មើលវគ្គផ្សេងទៀត