ភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃ

​លោក​ស្រី ស ស៊ីណែត​៖ ​ការ​ប្រឆាំង​អំពើ​ហិង្សា​លើ​ស្ត្រី​មិន​មែន​ធ្វើ​តែ​១៦​ថ្ងៃ​នេះ​ទេ​ គឺ​ការងារ​នេះ​ត្រូវ​ធ្វើ​ជា​ប្រចាំ​

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

ភ្ញៀវ​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​របស់​វិទ្យុ​បារាំង​អន្តរជាតិ​RFI នៅរាត្រី​នេះ គឺ​លោកស្រី ស ស៊ីណែត អគ្គនាយិការង​​នៃ​អគ្គ​នាយកដ្ឋាន​អភិវឌ្ឍន៍​សង្គម​​របស់​ក្រសួង​កិច្ចការ​នារី។ ក្រសួង​កិច្ច​នារី​និង​ភាគី​ពាក់​ព័ន្ធ​បាន​ចាប់​ផ្តើម​យុទ្ធ​នា​ការ​១៦​ថ្ងៃ​ជា​សកល​ពីថ្ងៃទីនេះ​ដល់​ថ្ងៃទី៩​ធ្នូ​ខាងមុខ​ដើម្បី​ប្រឆាំង​អំពើ​ហិង្សា​លើ​ស្ត្រី។ ប៉ុន្តែ​លោក​ស្រី ស ស៊ីណែត បានបញ្ជាក់ថា ការ​ប្រឆាំង​អំពើ​ហិង្សា​លើ​ស្ត្រី​មិន​មែន​ធ្វើ​តែ​អំឡុងពេល១៦​ថ្ងៃ​នៃយុទ្ធនាការ​នេះប៉ុណ្ណោះទេ ពោល​ក្រសួង​មានសមត្ថកិច្ច​បន្ត​ធ្វើ​ការ​ងារនេះជាប្រចាំ​ ខណៈ​ស្ថានអំពើ​ហិង្សា​នៅតែ​កើត​មាន​ជា​បន្ត​បន្ទាប់។ 

លោកស្រី ស ស៊ីណែត អគ្គនាយិការងនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍន៍សង្គមរបស់ក្រសួងកិច្ចការនារី
លោកស្រី ស ស៊ីណែត អគ្គនាយិការងនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍន៍សង្គមរបស់ក្រសួងកិច្ចការនារី @VOD
មើលវគ្គផ្សេងទៀត