ភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃ

​លោក ​Florian Boheme​៖ «​សប្តាហ៍​បារាំង​នៅ​សៀម​រាប គឺ​ជា​ព្រឹត្តិ​ការណ៍​ពាណិជ្ជ​កម្ម​និង​វប្បធម៌​»​

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

ព្រឹត្តិការណ៍​សប្តាហ៍​បារាំង ឆ្នាំ​២០១៩​នេះ នឹង​ត្រូវ​រៀប​ចំ​ធ្វើ​ឡើង​រយៈ​ពេល​៤ថ្ងៃ គឺ​ចាប់​ពី​ថ្ងៃទី​៧ ដល់​ថ្ងៃទី​១០ ខែ​មីនា នៅ​ក្នុង​បរិវេណ​សួន​ច្បារ​នៃ​មហា​សណ្ឋាគារ​អង្គរ ខេត្ត​សៀមរាប​។ ព្រឹត្តិការណ៍​សប្តាហ៍​បារាំង​លើក​ទីពីរ​នេះ នឹង​បើក​ឲ្យ​សាធារណ​ជន​ចូល​រួម​ដោយ​សេរី​។ លោក Florian Boheme មន្ត្រី​ទំនាក់​ទំនង​នៃ​ព្រឹត្តិការណ៍​សប្តាហ៍​បារាំង​នៅ​សៀម​រាប បាន​ថ្លែង​ថា​ព្រឹត្តិ​ការណ៍​នេះ គឺ​ជា​គំនិត​ផ្តួច​ផ្តើម​របស់​សហគមន៍​បារាំង ដែល​រស់​នៅ​ក្នុង​ខេត្ត​សៀម​រាប​កាល​ពី​ឆ្នាំ​ទៅ ក្នុង​គោល​បំណង​ចង់​បង្ហាញ​ដល់​មិត្តភក្តិ​កម្ពុជា បាន​ស្គាល់​ពី​វប្បធម៌​បារាំង​។ 

​លោក Florian Boheme ​មន្ត្រី​ទំនាក់​ទំនង​នៃ​ព្រឹត្តិ​ការណ៍​សប្តាហ៍​បារាំង​នៅ​សៀ​ម​រាប​
​លោក Florian Boheme ​មន្ត្រី​ទំនាក់​ទំនង​នៃ​ព្រឹត្តិ​ការណ៍​សប្តាហ៍​បារាំង​នៅ​សៀ​ម​រាប​ @RFI
មើលវគ្គផ្សេងទៀត