​​បណ្ឌិត ម៉ី កល្យាណ៖ «​កម្ពុជា​ទើប​នឹង​ចាប់​ផ្តើម​យល់​ពី​ឧស្សាហ​កម្ម​៤.០ រួម​ទាំង​ការ​ត្រៀម​ខ្លួន​ផង​ដែរ​»​

សំឡេង ១១:១១
បណ្ឌិត ម៉ី កល្យាណ
បណ្ឌិត ម៉ី កល្យាណ @RFI

សន្និសីទ​ចក្ខុ​វិស័យ​ប្រទេស​កម្ពុជា​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​លើក​ទី១៣ ក្រោម​ប្រធាន​បទ​ស្តីពី«ការ​ប្រែ​ក្លាយ​ផ្នែក​ឌីជីថល ឆ្ពោះ​ទៅ​កាន់​ឧស្សាហ​កម្ម​៤.០» ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​ឡើង​ក្រោម​អធិបតី​ភាព​លោក​នាយក​រដ្ឋ​មន្ត្រី ហ៊ុន សែន​។ លោក​បណ្ឌិត ម៉ី កល្យាណ ប្រធាន​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ភិបាល​នៃ​វិទ្យា​ស្ថាន​បណ្តុះ​បណ្តាល និង​ស្រាវ​ជ្រាវ ដើម្បី​អភិវឌ្ឍន៍​កម្ពុជា(CDRI) លើកឡើងថា កម្ពុជា​បាន​យល់​ពី​ឧស្សាហ​កម្ម​ទី៤ ដែល​កម្ពុជា​ត្រូវ​រួម​គ្នា​ដោះ​ស្រាយ និង​ត្រៀម​ខ្លួន​ឲ្យ​បាន​ល្អ​ក្នុង​ការ​ទទួល​យក និង​ការ​ប្រឈម ខណៈ​កម្ពុជា​ទើប​តែ​មាន​ការ​ចាប់​ផ្តើម​។