​លោក ទុំ វីរ៉ា​៖ ​បើ​ប្រៀប​នឹង​ប្រទេស​ផ្សេង​ កម្ពុជា​នៅ​មាន​កម្រិត​ទាប​នៅ​ឡើយ​ក្នុង​ការ​យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់​លើ​មនុស្ស​ចាស់​

សំឡេង ១១:១៧
លោក ទុំ វីរ៉ា នាយកប្រតិបត្តិអង្គការមនុស្សចាស់
លោក ទុំ វីរ៉ា នាយកប្រតិបត្តិអង្គការមនុស្សចាស់ @សហការី

ភ្ញៀវ​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​របស់​យើង​នៅ​រាត្រី​នេះ គឺ​លោក​ទុំ វីរ៉ា នាយក​ប្រតិបត្តិ​នៃ​អង្គការ​មនុស្ស​ចាស់​កម្ពុជា​។ អង្គ​ការ​មនុស្ស​ចាស់​កម្ពុជា​កាល​ពី​ពេល​ថ្មីៗ​នេះ បាន​ធ្វើ​ការ​សិក្សា​ស្រាវ​ជ្រាវ​ពី​តម្រូវ​ការ និង​បញ្ហា​ប្រឈម​របស់​មនុស្ស​ចាស់​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​។ លោក ទុំ វីរ៉ា បាន​គូស​បញ្ជាក់​ថា កម្ពុជា​នៅ​មាន​កម្រិត​ទាប​នៅ​ឡើយ​ក្នុង​ការ​ថែ​ទាំ និង យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់​លើ​មនុស្ស​ចាស់​។ លោក​បន្ត​ទៀត​ថា កម្ពុជា​គួរ​ចាប់​ផ្តើម​ធ្វើ​ដូច​នៅ​ប្រទេស​ភូមា​ចំពោះ​បញ្ហា​មនុស្ស​ចាស់​នេះ​។