​លោក ហេង សួរ៖ ​កម្ពុជា​មិន​ទាន់​ប្រឈម​នឹង​ហានិភ័យ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ​កម្ម​ការងារ​ទេ​ក្នុង​ពេល​៥​ឆ្នាំ​ខាង​មុខ​

សំឡេង ១២:៥៤
រូបថតៈលោក ហេង សួរ ​អ្នក​នាំ​ពាក្យ​ក្រសួង​ការងារ
រូបថតៈលោក ហេង សួរ ​អ្នក​នាំ​ពាក្យ​ក្រសួង​ការងារ @RFI

ភ្ញៀវប្រចាំ​ថ្ងៃ​របស់​វិទ្យុ​បារាំង​អន្តរជាតិ​RFIនៅរាត្រីនេះ គឺ​លោក ហេង សួរ អ្នក​នាំ​ពាក្យ​ក្រសួង​ការងារ​។ ក្រសួង​ការងារ និង​ភាគី​ពាក់​ព័ន្ធ​មាន​អង្គការ​ILO​ជា​ដើម​បាន​រៀប​ចំ​កិច្ច​សន្ទនា​ថ្នាក់​ជាតិ​មួយ​នៅ​ថ្ងៃ​ចន្ទ​ស្តី​ពី​អនាគត់​ការងារ​សម្រាប់​កម្ពុជា។ បើ​តាម​លោក ហេង សួរ កម្ពុជា​មិន​ទាន់​ប្រឈម​នឹង​ហានិភ័យ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ​កម្ម​ការងារ ដោយ​សារតែការរីក​ចម្រើន​នៃ​ប្រព័ន្ធ​បច្ចេក​វិទ្យា​នោះទេ ក្នុង​រយៈ​ពេល​៥ឆ្នាំ​ខាង​មុខ​ទៀត។ ប៉ុន្តែក្រោយ​រយៈនេះ ក៏ពលរដ្ឋខ្មែរ​អាចប្រឈម​បញ្ហានេះ​តែ​ថារដ្ឋាភិបាល​បាន​ត្រៀម​ខ្លួនដោះស្រាយហើយ។