​លោក ឈឹម ផលវរុណ៖ «​រយៈ​ពេល​១៦​ខែ ឧត្តម​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ចុះ​ទៅ​ប្រមូល​ទិន្ន​ន័យ សំណុំ​រឿង​ទំនាស់ បាន​ចំនួន​៤០០​លើក​»​

សំឡេង ០៩:២៩
លោក ឈឹម ផលវរុណ
លោក ឈឹម ផលវរុណ @RFI

នៅ​ថ្ងៃ​សុក្រ​នេះ ឧត្តម​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ពិគ្រោះ និង​ផ្តល់​យោបល់ បាន​បើក​សន្និ​បាត​មួយ ដោយ​ធ្វើ​ការ​បូក​សរុប​លទ្ធ​ផល​ការងារ​របស់​ខ្លួន ដែល​បាន​ធ្វើ​រយៈ​ពេល​១៦​ខែ​កន្លង​ទៅ​។ លោក ឈឹម ផល​វរុណ រដ្ឋ​មន្ត្រី​ប្រតិ​ភូ​អម​នាយក​រដ្ឋ​មន្ត្រី និង​ជា​ប្រធាន​លេខ​ខា​ធិការ​ដ្ឋាន​នៃ​ឧត្តម​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ពិគ្រោះ និង​ផ្តល់​យោបល់ បាន​លើក​ឡើង​ថា ប្រតិភូ​គណបក្ស​ទាំង​១៦​នៃ​ឧត្តម​ក្រុម​ប្រឹក្សា បាន​ចុះ​ទៅ​សិក្សា​ប្រមូល​ទិន្ន​ន័យ និង​អង្គ​ហេតុ​នានា​នៃ​ទំនាស់ បាន​សរុប​ចំនួន​៤០០​លើក រយៈ​ពេល​ជាង​១ឆ្នាំ​មក​នេះ​។ តាម​លោក ឈឹម ផលវរុណ លទ្ធ​ផល​របស់​ឧត្តម​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ពិគ្រោះ និង​ផ្តល់​យោបល់​សម្រេច​បាន គឺ​ទទួល​បាន​ការ​គាំទ្រ​យ៉ាង​ខ្លាំង​ពី​ប្រមុខ​រដ្ឋា​ភិបាល​។