ភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃ

​លោក នេត្រ វណ្ណ​ថា​៖ ​ការ​ឆ្លង​ចរន្ត​អគ្គិសនី​និង​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​ភ្លើង ជា​មូល​ហេតុ​ចម្បង​នៃ​ការ​កើត​មាន​អគ្គិភ័យ​

សំឡេង ១០:៥២
លោក នេត្រ វណ្ណថា ប្រធាននាយកដ្ឋាននគរបាលបង្ការ ពន្លត់អគ្គិភ័យ
លោក នេត្រ វណ្ណថា ប្រធាននាយកដ្ឋាននគរបាលបង្ការ ពន្លត់អគ្គិភ័យ @សហការី

ភ្ញៀវ​ប្រចាំថ្ងៃ​របស់​យើង​នៅ​រាត្រី​ថ្ងៃ​សុក្រ​នេះ គឺ​លោក​នេត្រ វណ្ណថា ប្រធាន​នាយក​ដ្ឋាន​នគរ​បាល​បង្ការ ពន្លត់​អគ្គិ​ភ័យ និង​សង្គ្រោះ​នៃ​អគ្គ​ស្នង​ការ​នគរ​បាល​ជាតិ​។ ឆ្លើយ​តប​នឹង​សំណួរ​របស់​វណ្ណ សុគន្ធា ជុំវិញ​បញ្ហា​កើត​មាន​អគ្គិ​ភ័យ​ជាប់ៗ​គ្នា​រយៈពេល​ចុង​ក្រោយ​នេះ លោក​នេត្រ វណ្ណថា បាន​អះអាង​ឱ្យ​ដឹង​ថា មូល​ចម្បង​នៃ​ការ​កើត​មាន​អគ្គិ​ភ័យ​នេះ គឺ​ការ​ឆ្លង​ចរន្ត​អគ្គិសនី និង ការ​ប្រើ​ប្រាស់ភ្លើងមិនប្រុងប្រយ័ត្ន។