ភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃ

​លោក ហ៊ឹម ពិសិដ្ឋ​៖ «​និស្សិត​ជ័យ​លាភី​ទាំង​៣​ក្រុម នឹង​ត្រូវ​ផ្តល់​ការ​លើក​ទឹក​ចិត្ត​ឲ្យ​បំរើ​ការងារ​ក្នុង​ក្រុម​ហ៊ុន ប្រសិន​បើ​ពួក​គេ​ដាក់​ពាក្យ​»​

សំឡេង ១១:៣១
លោក ហ៊ឹម ពិសិដ្ឋ អគ្គនាយក​រង​នៃ​ក្រុមហ៊ុន​ខនហ្វីរេល
លោក ហ៊ឹម ពិសិដ្ឋ អគ្គនាយក​រង​នៃ​ក្រុមហ៊ុន​ខនហ្វីរេល @RFI

​បន្ទាប់​ពី​ទទួល​បាន​ជោគ​ជ័យ​ក្នុង​ការ​រៀប​ចំ​ពាន​រង្វាន់​គីណាល់​ក្នុង​រយៈ​ពេល​៦ឆ្នាំ កន្លង​ទៅ នៅ​ឆ្នាំ​២០១៩​នេះ មូល​និធិ​គីណាល់ បាន​រៀប​ចំ​ឲ្យ​មាន​ការ​ប្រកួត​ប្រជែង​ស្នាដៃ​អត្ថបទ​ស្រាវ​ជ្រាវ លើ​វិស័យ​កសិកម្ម និង​ចំណី​អាហារ ដើម្បី​ដណើ្តម «ពាន​រង្វាន់​ត្នោត​មាស»លើក​ទី២​។ លោក ហ៊ឹម ពិសិដ្ឋ អគ្គ​នាយក​រង​នៃ​ក្រុម​ហ៊ុន Confirel បាន​ថ្លែង​ថា ស្នាដៃ​របស់​និស្សិត​ទាំង​៣ក្រុម ដែល​ទទួល​បាន​ពាន​រង្វាន់​លេខ១ លេខ២ និងលេខ៣ គឺ​ជា​ស្នាដៃ​ដ៏ល្អ ដែល​ទទួល​បាន​ការ​ផ្តល់​ពិន្ទុ យ៉ាង​សុក្រឹត​ពី​គណៈ​មេ​ប្រយោគ​ឯករាជ្យ​។