ភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃ

​លោក ស៊ុន សុវណ្ណារិទ្ធិ​៖ «​ប្រជា​ជន​រស់​នៅ​លើ​ផ្ទះ​ទឹក ដែល​ត្រូវ​ទៅ​តាំង​ទីលំ​នៅ​ថ្មី​លើ​ដី​ទំហំ​៤០​ហិចតា គឺ​ធ្វើ​ឡើង​តាម​រយៈការ​ជួល​ដី​»​

សំឡេង ១០:៤៧
លោក ស៊ុន សុវណ្ណារិទ្ធិ អភិបាលរងខេត្តកំពង់ឆ្នាំង
លោក ស៊ុន សុវណ្ណារិទ្ធិ អភិបាលរងខេត្តកំពង់ឆ្នាំង @RFI

ការ​បំលាស់​ទី​ប្រជា​ជន​ចំនួន​ជាង​៤ពាន់​គ្រួសារ​ពី​ផ្ទះ​បណ្តែត​ទឹក នៅ​ក្នុង​ទន្លេ​សាប​នៃ​ខេត្ត​កំពង់​ឆ្នាំង ទៅ​នៅ​លើ​ដី​គោក​ទំហំ​៤០​ហិច​តា បាន​ក្លាយ​ជា​ប្រធាន​បទ​ក្តៅ​មួយ រយៈ​ពេល​ប៉ុន្មាន​ថ្ងៃ​មក​នេះ ដោយ​ចំណាត់​ការ​របស់​អាជ្ញាធរ​ខេត្ត បាន​រង​នូវ​ការ​រិះ​គន់​ថា​អាជ្ញាធរ​បាន​កាត់​ដី​ឲ្យ​យួន​។ ក៏​ប៉ុន្តែ​លោក ស៊ុន សុវណ្ណារិទ្ធិ អភិ​បាល​រង​ខេត្ត​កំពង់​ឆ្នាំង បាន​ធ្វើ​ការ​បក​ស្រាយ​ថា ពល​រដ្ឋ​ដែល​ត្រូវ​បំលាស់​ទី​ពី​ផ្ទះ​បណ្តែត​ទឹក​ទៅ​រស់​នៅ​ទីតាំង​ថ្មី​លើ​គោក គឺ​មិន​មាន​កម្ម​សិទ្ធិ​គ្រប់​គ្រង​ដីធ្លី​នោះ​ទេ គឺ​ពួក​គេ​រស់​នៅ​ក្នុង​ស្ថាន​ភាព​ជួល​ដី និង​ត្រូវ​បាន​គ្រប់​គ្រង​ដោយ​រដ្ឋ​បាល​ខ្មែរ​សុទ្ធ​សាធ​។