ភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃ

​លោក ហង្ស ពុទ្ធា៖ ការ​ដែល​ពលរដ្ឋ​មិន​សូវ​ចាប់​អារម្មណ៍​ទៅ​មើល​ឈ្មោះ​បោះ​ឆ្នោត​ដោយ​សារ​តែ​មិនមែ​ន​ជា​ឆ្នាំ​បោះឆ្នោត​

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

ភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃ​របស់​វិទ្យុ​បារាំង​អន្តរជាតិ​RFIនៅរាត្រីនេះ គឺលោក ហង្ស ពុទ្ធា អ្នកនាំពាក្យ​គណៈកម្មាធិ​ការ​ជាតិ​រៀប​ចំការ​បោះឆ្នោត​ហៅ​កាត់​ថា គជប។ គជប នៅថ្ងៃនេះ​បានប្រកាស​ឲ្យ​ពលរដ្ឋដែល​បាន​ចុះ​ឈ្មោះ​កាលពីឆ្នាំ២០១៦​ដល់​ឆ្នាំ​២០១៩នេះ នាំគ្នា​ទៅ​ពិនិត្យ​បញ្ជី​ឈ្មោះ​បោះឆ្នោត​នៅតាម​សាលាឃុំឬសាលាសង្កាត់ដែលសាមីខ្លួនរស់នៅ ដើម្បី​បើកការ​ប្តឹង​តវ៉ាឬប្តឹងជំទាស់​ប្រសិនបើមានការ​បាត់​ឈ្មោះ។ 

លោក ហង្ស ពុទ្ធា អ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត។
លោក ហង្ស ពុទ្ធា អ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត។ @RFI
មើលវគ្គផ្សេងទៀត