​បណ្ឌិត ឡេង ធារិទ្ធិ​៖ «​កម្ពុជា​ទទួល​បាន​ប្រយោជន៍​ផ្នែក​សេដ្ឋ​កិច្ច និង​នយោបាយ​ពី​ការ​ចូល​ជា​សមាជិក​អាស៊ាន​រយៈ​ពេល​២០​មក​នេះ​»​

សំឡេង ១១:៥០
បណ្ឌិត ឡេង ធារិទ្ធិ នាយកមជ្ឈមណ្ឌលមេគង្គសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រ នៃវិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ី
បណ្ឌិត ឡេង ធារិទ្ធិ នាយកមជ្ឈមណ្ឌលមេគង្គសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រ នៃវិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ី @សហការី

នៅ​ថ្ងៃ​ទី៣០​ខែ​មេសា​នេះ គឺ​ជា​ខួប​លើក​ទី២០ នៃ​កម្ពុជា​ចូល​ជា​សមាជិក​ប្រជា​ជាតិ​អាស៊ី-អគ្នេយ៍ ហៅ​កាត់​ថា​អាស៊ាន​(៣០ មេសា ១៩៩៩-៣០ មេសា ២០១៩)។ លោក​បណ្ឌិត ឡេង ធារិទ្ធិ នាយក​មជ្ឈ​មណ្ឌល​មេគង្គ​សម្រាប់​ការ​សិក្សា​យុទ្ធ​សាស្ត្រ នៃ​វិទ្យា​ស្ថាន​ចក្ខុ​វិស័យ​អាស៊ី ថ្លែង​ថា​កម្ពុជា​ទទួល​បាន​ផល​ប្រយោជន៍​ផ្នែក​សេដ្ឋ​កិច្ច ក៏​ដូច​ជា​នយោ​បាយ និង​សន្តិ​សុខ​។ ជា​ការ​កត់​សម្គាល់ លោក​បណ្ឌិត ឡេង ធារិទ្ធ បញ្ជាក់​ថា​ដោយ​សារ​តែ​កម្ពុជា ជា​ប្រទេស​តូច ហើយ​បាន​ក្លាយ​ជា​សមាជិក​អាស៊ាន ធ្វើ​ឲ្យ​រាល់​ទំនាស់​ជាមួយ​ប្រទេស​ជិត​ខាង គឺ​ត្រូវ​បាន​ដោះ​ស្រាយ​ដោយ​សន្តិភាព​។