ភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃ

​បណ្ឌិត ឈាង វណ្ណារិទ្ធ​៖ «​ទស្សន​កិច្ច​របស់​មេដឹកនាំ​កម្ពុជា​នៅ​ជប៉ុន ជា​របត់​វិជ្ជមាន​មួយ​ដើម្បី​ទាក់​ទាញ​បន្ថែម​នូវ​ទុន​វិនិយោគ​ពី​ជប៉ុន​»​

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

​លោក​នាយក​រដ្ឋ​មន្ត្រី ហ៊ុន សែន និង​គណៈ​ប្រតិភូ​រដ្ឋា​ភិបាល​កម្ពុជា បាន​ស្ថិត​នៅ​ទីក្រុង​តូក្យូ ប្រទេស​ជប៉ុន ដើម្បី​ចូល​រួម​ក្នុង​សន្និសីទ​អន្តរជាតិ​លើក​ទី២៥ ស្តីពី​អនាគត​របស់​អាស៊ី និង​ចូល​រួម​ព្រឹត្តិការណ៍​សំខាន់ៗ​ជា​ច្រើន​ទៀត ក្នុង​នោះ​ក៏​មាន​ជំនួប​ជាមួយ​ថ្នាក់​ដឹក​នាំ និង​ធុរកិច្ច​ជន ជប៉ុន​ផង​ដែរ​។ លោក​បណ្ឌិត ឈាង វណ្ណារិទ្ធ នាយក​វិទ្យា​ស្ថាន​ចក្ខុ​វិស័យ​អាស៊ី បាន​មើល​ឃើញ​ថា ការ​បង្ហាញ​ពី​សក្តា​នុពល​វិនិយោគ​របស់​ថ្នាក់​ដឹកនាំ​កម្ពុជា គឺ​ជា​ឱកាស​មួយ​ បង្ហាញ​ដល់​អ្នក​ធុរ​កិច្ច​ជប៉ុន ឲ្យ​គេ​ចាប់​អារម្មណ៍​បន្ថែម​ទៀត​ពី​កម្ពុជា​។ 

រូបថតៈ លោក ឈាង វណ្ណារិទ្ធិ
រូបថតៈ លោក ឈាង វណ្ណារិទ្ធិ @RFI