​លោក អាត់ ធន់៖​«​យើង​នឹង​ជជែក​ជាមួយ​ក្រុម​ហ៊ុន រហូត​ដល់​អ្នក​បញ្ជារ​ទិញ ​ប្រសិន​បើ​មិន​មាន​ដំណោះ​ស្រាយ​»​

សំឡេង ១១:០៩
លោក​អាត់ ធន់ ប្រធាន​សហភាព​ការងារ​កម្ពុជា។
លោក​អាត់ ធន់ ប្រធាន​សហភាព​ការងារ​កម្ពុជា។ @RFI

កម្មករ កម្មការិនី នៃ​រោងចក្រ​កាត់ដេរ W&D រាប់​រយ​នាក់ បាន​មក​ប្រមូល​ផ្តុំ​គ្នា នៅ​សហ​ភាព​ការងារ​កម្ពុជា របស់​លោក អាត់ ធន់ ដើម្បី​សុំ​ឲ្យ​សហជីព​មួយ​នេះ ជួយ​អន្តរាគមន៍ ដោះស្រាយ​ជាមួយ​រោង​ចក្រ ខណៈ​ក្រុម​ហ៊ុន​បាន​បញ្ឈប់​កម្មករ​ប្រមាណ​១ពាន់​នាក់​។ លោក អាត់ ធន បាន​បញ្ជាក់​ថា លោក​នឹង​សិក្សា​មើល​ករណី​នេះ ថា​តើ​គួរ​ជួយ​ដោះស្រាយ​បែប​ណា ដើម្បី​ឲ្យ​វិវាទ​មួយ​នេះ បញ្ចប់​ទៅ​វិញ ដោយ​មិន​មាន​ការ​រំលោភ​បំពាន​ទៅ​លើ​លក្ខខណ្ឌ​ការងារ​។