​លោក អ៊ា ចរិយា៖ «ឆន្ទៈ» ​របស់​ភាគី​ពាក់​ព័ន្ធ ជា​គន្លឹះ​ឈាន​ទៅ​កាត់​បន្ថយ​គ្រោះ​ថ្នាក់​ចរាចរណ៍​នៅ​កម្ពុជា​

លោក អ៊ា ចរិយា នាយក​វិទ្យា​ស្ថាន​សុវត្ថិភាព​ចរាចរណ៍​
លោក អ៊ា ចរិយា នាយក​វិទ្យា​ស្ថាន​សុវត្ថិភាព​ចរាចរណ៍​ RFI

ភ្ញៀវ​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​របស់​វិទ្យុ​បារាំង​អន្ដរជាតិ​នា​រាត្រី​នេះ គឺ​លោក អ៊ា ចរិយា នាយក​វិទ្យាស្ថាន​សុវត្ថិភាព​ចរាចរណ៍។ ប្រឈម​នឹង​អត្រា​គ្រោះ​ថ្នាក់​ចរាចរណ៍ និង​អ្នក​ស្លាប់​ដោយ​សារ​គ្រោះ​ថ្នាក់​ចរាចរណ៍​ដែល​មិន​ថម​ថយ​សោះ​ លោក អ៊ា ចរិយា បានលើក​ឡើង​ថា កម្ពុជា​ត្រូវ​មាន​ឆន្ទៈ​រឹង​មាំ​និង​ខ្ពស់​ជាង​នេះ​ថែម​ទៀត ទើប​អាច​ឈាន​ទៅ​កាត់​បន្ថយ​គ្រោះ​ថ្នាក់​ចរាចរណ៍នៅ​កម្ពុជា​បាន​។