ភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃ

កម្ពុជា​នឹង​នាំ​អង្ករ​ចេញ​អោយ​បាន​ ១លាន​៥សែន​តោន​ក្នុង​១ឆ្នាំ ​នៅឆ្នាំ​ ២០២១​

សំឡេង ១២:៣១
លោក ហ៊ីម ខទៀត សមាជិកគណៈកម្មការដឹកនាំក្រុមនិស្សិតមូស្លឹមកម្ពុជា
លោក ហ៊ីម ខទៀត សមាជិកគណៈកម្មការដឹកនាំក្រុមនិស្សិតមូស្លឹមកម្ពុជា @somnop

ភ្ញៀវ​របស់​វិទ្យុ​បារាំង​នៅ​ថ្ងៃ​ចន្ទ​នេះ​គឺ លោក ហ៊ឹម ខ​ទៀត មន្ត្រី​ទំនាក់ទំនង​របស់​សហ​ព័ន្ធ​ស្រូវ​អង្ករ​កម្ពុជា។ កម្ពុ​ជាមាន​ផែនការ​នាំ​អង្ករ​ចេញ​អោយបាន១លាន​តោន​ក្នុង​ឆ្នាំ ២០១៥។ តែ​ផែនការ​នេះ​មិន​ទទួលបាន​ជោគជ័យ​នោះទេ។ កម្ពុជា​អាច​នាំ​អង្ករ​ចេញ​បានត្រឹមតែ កន្លះ​លាន​តោន​តែប៉ុណ្ណោះ។ ទោះបីជា​បរាជ័យ​យ៉ាង​ដូច្នេះ​ក្តី ក៏​កម្ពុជា​នៅតែមាន​មហិច្ឆតា​ក្នុង​ការនាំ​ស្រូវ​ចេញ​អោយបាន​ច្រើន​ដដែល។ តាមរយៈ​ការពិភាក្សាគ្នា​រវាង​ដៃគូ​ពាក់ព័ន្ធ នៅក្នុង​វេទិការ​ស្រូវ​អង្ករ​កម្ពុជា​លើក​ទី ៥ កាលពី​ព្រឹក​មិញ សហព័ន្ធ​ស្រូវ​អង្ករ​កម្ពុជា មាន​គំរោង​ជំរុញ​ការនាំ​អង្ករ​ចេញ​អោយបាន១លាន៥សែន​តោន​ក្នុង១ឆ្នាំ នៅ​ឆ្នាំ ២០២១។ នេះ​បើតាម​លោកលោក ហ៊ឹម ខ​ទៀត មន្ត្រី​ទំនាក់ទំនង​របស់​សហ​ព័ន្ធ​ស្រូវ​អង្ករ​កម្ពុជា។