លោក ម៉ម ប៊ុនហេង៖ មាន​​លុយ​​ក៏​​មិន​​អាច​​ទិញ​​សរីរាង្គ​​មនុស្ស​​បាន​​ដែរ​​ លុះ​​ណាតែ​​មាន​​ការ​បរិច្ចាគ​​

សំឡេង ១០:៤២
លោក​ម៉ម ប៊ុនហេង រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួង​សុខាភិបាល​កម្ពុជា។​
លោក​ម៉ម ប៊ុនហេង រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួង​សុខាភិបាល​កម្ពុជា។​ សហការី

នៅក្នុង​នាទី​ភ្ញៀវ​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​របស់​វិទ្យុ​បារាំង​អន្តរ​ជាតិ​នា​រាត្រី​នេះ ​យើង​មាន​ ​លោក​លោក ​ម៉ម​ ប៊ុនហេង​ រដ្ឋ​មន្ត្រី​ក្រសួង​សុខាភិបាល​។ លោក​ ម៉ម ​ប៊ុនហេង ​បាន​ឲ្យ​ដឹង​ថា ​ការ​បង្កើត​ច្បាប់​ស្តីពី​ការ​​​គ្រប់​​គ្រង​​លើ​​ការ​​បរិច្ចាគ​ ការផ្សាំ​កោសិកា ​ជាលិកា ​និង​សរីរាង្គ​មនុស្ស ​ដែល​ស្ថិត​ក្នុង​សេចក្តី​ព្រាង​នៅ​ឡើយ​នោះ ​នឹង​ជួយការ​ពារ​ពលរដ្ឋ​កម្ពុជា​ពី​ការ​លក់​សរីរាង្គ​មនុស្ស​ខុស​ច្បាប់​ ម្យ៉ាង​ទៀត​ការ​ជួញដូរ​សរីរាង្គ​នឹង​ត្រូវ​ហាម​ឃាត់​ទាំង​ស្រុង។​ លោក​បាន​បន្ថែម​ថា​ការ​បរិច្ចាគ​សរីរាង្គ​អាច​ធ្វើ​ទៅ​បាន​លុះ​ណាតែ​ភាគី​ទាំង​សង​ខាង​យល់​ព្រម​។​