ភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃ

លោក​ច័ន្ទ សុផល៖ ការ​ចំណាយ​ច្រើន​ក្នុង​ឱកាស​​ចូ​លឆ្នាំ​ចិន​ ដោយ​សារការ​រីក​ចម្រើន​របស់ពលរដ្ឋ​នៅ​​ទីក្រុង​

សំឡេង ០៩:២១
លោក ច័ន្ទ សុផល ជា​នាយក​មជ្ឈ​មណ្ឌល​សិក្សា​គោល​នយោបាយ និង​ជា​អ្នក​វិភាគ​សេដ្ឋ​កិច្ច​
លោក ច័ន្ទ សុផល ជា​នាយក​មជ្ឈ​មណ្ឌល​សិក្សា​គោល​នយោបាយ និង​ជា​អ្នក​វិភាគ​សេដ្ឋ​កិច្ច​ RFI

ភ្ញៀវ​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​របស់​វិទ្យុ​បារាំង​អន្តរ​ជាតិ នៅ​រាត្រី​នេះ ​គឺ​លោក​ ច័ន្ទ ​សុផល ជា​នាយក​មជ្ឈ​មណ្ឌល​សិក្សា​គោល​នយោបាយ និង​ជា​អ្នក​វិភាគ​សេដ្ឋ​កិច្ច​។ ក្នុង​ឱកាស​​​ចូល​ឆ្នាំ​ចិន-វៀតណាម មាន​ការ​លើក​ឡើង​ថា​ការ​ចំណាយ​របស់​ប្រជា​ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​សែស្រឡាយ​​ចិន​មាន​ការកើន​ឡើង​ច្រើន​ជាង​ឆ្នាំ​មុន​។ ជុំវិញការ​លើក​ឡើង​នេះលោក​ច័ន្ទ សុផល​បាន​ឲ្យ​ដឹង​ថា​​ការ​ចំណាយ​ច្រើនក្នុង​ឱកាស​​​ចូល​ឆ្នាំ​ចិន ដោយ​សារ​ការ​រីក​ចម្រើន​របស់​ពល​រដ្ឋ​នៅ​តាម​ទីក្រុង ជា​ពិសេសកូន​ចៅចិ​ន ដែលភាគ​ច្រើន​ជា​ពាណិជ្ជករ ហើយ​ការ​កើន​ឡើង​ចំនួន​ពលរដ្ឋ​ក៏​ជា​មូល​ហេតុ​មួយដែរ​។