លោក ហុក សុទ្ធិ៖​ការអានសៀវភៅនៅកម្ពុជាកើនឡើង តែនៅមានកម្រិតទាបជាងគេក្នុងអាស៊ាន

សំឡេង ១១:៥៥
លោក ហុក សុទ្ធិ ប្រធានអង្គការស៊ីប៉ា (Sipar)។
លោក ហុក សុទ្ធិ ប្រធានអង្គការស៊ីប៉ា (Sipar)។ @RFI

នៅ​ថ្ងៃ​ទី ៥​ខែ​ធ្នូខាង​មុខ​នេះ អង្គការ​ស៊ី​ប៉ា (Sipar) នឹង​រៀបចំ​កម្មវិធី​ជប់​លៀង​អាហារ​ពេល​ល្ងាច (Gala Dinner)​មួយ ដើម្បី​អបអរ​ដល់​ខួប​លើក​ទី ៣៥​ឆ្នាំ​របស់​អង្គការ​នេះ និង​ក៏​ដើម្បី​ស្វែង​រក​មូល​និធី «បង្កើន​ការ​អាន និង​រៀន គឺ​ដើម្បី​កសាង​បរិស្ថាន​ល្អ​មួយ​»។ ដូច្នេះ​ភ្ញៀវ​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​របស់​វិទ្យុ​យើង​នៅ​រាត្រី​នេះ គឺ​លោក ហុក សុទ្ធិ ប្រធាន​អង្គការ​ស៊ីប៉ា​។ លោក​ហុក សុទ្ធិ បាន​លើក​ឡើង​ថា រយៈពេល ៣៥​ឆ្នាំ​មក​នេះ ស៊ីប៉ា បាន​ប្រឹងប្រែង​យ៉ាង​ខ្លាំង​លើ​វិស័យ​អំនាន រហូត​ទទួល​បាន​ផល​វិជ្ជមាន​ជា​ច្រើន​។ ប៉ុន្តែ​ទោះ​ជា​យ៉ាង​ណា ការ​អាន​នៅ​កម្ពុជា នៅ​មាន​កម្រិត​ទាប​ជាង​គេ ក្នុង​តំបន់​អាស៊ាន​។