ភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃ

លោក ប៉ែន បូណា​៖ ​វិជ្ជាជីវៈ​សារព័ត៌មាន ​គឺ​ជា​អាវ​ក្រោះ​របស់​អ្នក​កាសែត​

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

ក្លិប​អ្នក​កាសែត​កម្ពុជា ​នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃទី ​០១ ​ខែ ​កុមៈ ​នេះ ​បាន​រៀបចំ​ការ​បោះ​ឆ្នោត​ជ្រើស​រើស​សមាជិក​គណៈកម្មាធិការ​នាយក​ចំនួន​០៩​រូប​ សម្រាប់​អាណត្តិ​ថ្មី ​អាណត្តិ​ទី​៦ ​ដោយ​មាន​ការ​ចូល​រួម​ពី​​សមាជិក​ សមាជិកា​ចូលរួម​១៦៤​នាក់​។ ​ក្នុង​នោះ ​លោក ​ប៉ែន​ បូណា ​អតីត​និពន្ធ​នាយក​វិទ្យុ​បារាំង​អន្តរជាតិ ​RFI​ ហើយ​បច្ចុប្បន្ន ​គឺ​ជា​និពន្ធ​នាយក​ទូរទស្សន៍ P​NN​ ត្រូវ​បាន​បោះ​ឆ្នោត​ឲ្យ​ធ្វើ​ជា​ប្រធាន​ក្លិប​ក្នុង​អាណត្តិ​ទី៦ ​ហើយ​ត្រូវ​ជា​អាណត្តិទី២​របស់​លោក​ដែល​មាន​រយៈពេល​៤​ឆ្នាំ​បន្ត​ទៅ​មុខ​ទៀត​។ នៅ​ក្នុង​អាណត្តិ​ថ្មី ​លោក​ ប៉ែន​ បូណា ​នឹង​បន្ត​បេសកម្ម​ចំនួន​បួន​របស់​ក្លិប​ ជា​ពិសេស​ការ​ជំរុញ​​ឲ្យ​​អ្នក​សារព័ត៌មាន​កម្ពុជា​ទាំង​អស់ ​រួមគ្នា​ដើម្បី​ការពារ​និង​លើក​ស្ទួយ​វិជ្ជាជីវៈ​សារព័ត៌មាន​នៅ​កម្ពុជា​។ ​សម្រាប់​លោក​ ប៉ែន បូណា ​វិជ្ជាជីវៈ​សារព័ត៌មាន​ គឺ​ជា​អាវ​ក្រោះ​របស់​អ្នក​កាសែត​។​ 

លោក​ ប៉ែន បូណា ​ប្រធាន​ក្លិប​អ្ន​ក​កាសែត​កម្ពុជា ​ដែល​ត្រូវ​បាន​បោះ​ឆ្នោត​ឲ្យ​ដឹកនាំ​​នៅ​​អាណត្តិ​ទី២ ​នៅថ្ងៃទី ​០១ ​កុម្ភៈ ​ឆ្នាំ ​២០២០​។​
លោក​ ប៉ែន បូណា ​ប្រធាន​ក្លិប​អ្ន​ក​កាសែត​កម្ពុជា ​ដែល​ត្រូវ​បាន​បោះ​ឆ្នោត​ឲ្យ​ដឹកនាំ​​នៅ​​អាណត្តិ​ទី២ ​នៅថ្ងៃទី ​០១ ​កុម្ភៈ ​ឆ្នាំ ​២០២០​។​ @RFI