​លោក ទុន សុភ័ណ៖ «​កម្ពុជា​ត្រូវ​បាន​លើក​ទឹក​ចិត្ត​ឲ្យ​ផ្តល់​សច្ចា​ប័ន​លើ​អនុ​សញ្ញា​អន្តរជាតិ​បន្ថែម​ទៀត​»​

សំឡេង ១៦:៤៤
លោក ទុន សុភ័ណ
លោក ទុន សុភ័ណ @សហការី

នៅ​ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍​នេះ ប្រទេស​កម្ពុជា​បាន​ប្រារព្ធ​ពិធី​អបអរ​ខួប​១០០​ឆ្នាំ នៃ​ការ​បង្កើត​អង្គការ​អន្តរជាតិ​ខាង​ការងារ (ILO) និង​ជា​ការ​ប្រារព្ធ​ខួប​៥០​ឆ្នាំ នៃ​សមាជិក​ភាព​កម្ពុជា​នៅ​ក្នុង​អង្គការ​អន្តរ​ជាតិ ILO ផង​ដែរ​។ លោក ទុន សុភ័ណ នាយក​ប្រចាំ​ប្រទេស​នៃ​អង្គការ​អន្តរជាតិ​ខាង​ការងារ​ថ្លែង​ថា រយៈ​ពេល​៥០​ឆ្នាំ​កន្លង​ទៅ​នេះ កំរិត​នៃ​ការ​អនុវត្ត​បទ​ដ្ឋាន​ការងារ​គឺ​បាន​ល្អ​ប្រសើរ ក៏​ប៉ុន្តែ​កម្ពុជា​ត្រូវ​បាន​ជម្រុញ និង​លើក​ទឹក​ចិត្ត​ឲ្យ​ផ្តល់​សច្ចាប័ន​លើ​អនុ​សញ្ញា​អន្តរជាតិ​បន្ថែម​ទៀត ខណៈ​បច្ចុប្បន្ន​ប្រទេស​នេះ បាន​ផ្តល់​សច្ចាប័ន​លើ​អនុសញ្ញា​ការងារ​អង្គការ ILO ចំនួន​១៣​ហើយ​។