​លោក ច្រឹក សុខនីម៖ ​ភ្នំ​បូក​គោ​គឺ​ជា​តំបន់​ទេសចរណ៍​ធម្មជាតិ បើ​រៀប​ចំ​ត្រូវ​នឹង​ក្លាយ​ជា​ប៉ូល​សេដ្ឋ​កិច្ច​ថ្មី​

សំឡេង ១១:៥៧
លោក ច្រឹក សុខនីម
លោក ច្រឹក សុខនីម @RFI

ភ្ញៀវ​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​របស់​វិទ្យុ​បារាំង​អន្តរ​ជាតិ RFI នៅ​រាត្រី​នេះ គឺ​លោក ច្រឹក សុខនីម ប្រធាន​សមាគម​អ្នក​វាយ​តម្លៃ និង​ភ្នាក់​ងារ​អចលន​វត្ថុ​កម្ពុជា​។ តាម​រយៈ​ក្បាល​ម៉េក្រូ​របស់​វិទ្យុ​បារាំង​អន្តរ​ជាតិ RFI លោក សុខ នីម បាន​បង្ហាញ​ការ​គំាទ្រ​យ៉ាង​ពេញ​ទំហឹង ចំពោះ​គម្រោង​របស់​រដ្ឋា​ភិបាល​កម្ពុជា ក្នុង​ការ​អភិវឌ្ឍន៍​នៅ​លើ​ភ្នំ​បូក​គោ​ឲ្យ​ក្លាយ​ជា​ទីក្រុង​ថ្មី។ បើ​តាម​លោក សុខ​នីម ភ្នំ​បូក​គោ គឺ​ជា​តំបន់​ទេសចរណ៍​ធម្ម​ជាតិ បើ​រៀប​ចំ​ត្រូវ នឹង​ក្លាយ​ជា​ប៉ូល​សេដ្ឋ​កិច្ច​ថ្មី​មួយ​របស់​កម្ពុជា​។