​លោក ហ៊ឹម ពិសិដ្ឋ៖​ «យើង​នឹង​បង្កើន​ការ​លក់​ស្ករ​ត្នោត​ឲ្យ​បាន​១ជា​២ ខណៈ​មាន​ការ​ទទួល​ស្គាល់​ពី​អឺរ៉ុប​ជា​ផលិត​ផល​សម្គាល់​ភូមិសាស្ត្រ​»​

សំឡេង ១០:១៤
លោក ហ៊ឹម ពិសិដ្ឋ អគ្គនាយក​រង​នៃ​ក្រុមហ៊ុន​ខនហ្វីរេល
លោក ហ៊ឹម ពិសិដ្ឋ អគ្គនាយក​រង​នៃ​ក្រុមហ៊ុន​ខនហ្វីរេល @RFI

សហភាព​អឺរ៉ុប​កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី០២​ខែ​មេសា​កន្លង​ទៅ​នេះ សម្រេច​ទទួល​ស្គាល់​ស្ករត្នោត​កម្ពុជា​ជា​ពិសេស​ស្ករត្នោត​កំពង់ស្ពឺ ថា​ជា​ផលិតផល​សម្គាល់​ភូមិ​សាស្ត្រ​។ ស្ករ​ត្នោត​កំពង់​ស្ពឺ​គឺជា​ផលិត​ផល​ទី២​ហើយ ដែល​ទីផ្សារ​អឺរ៉ុប​ទទួល​ស្គាល់​បន្ទាប់​ពី​ផលិតផល​ម្រេច​កំពត​។ លោក ហ៊ឹម ពិសិដ្ឋ អគ្គនាយក​រង​នៃ​ក្រុមហ៊ុន​Confirel និង​ជា​អនុ​ប្រធាន​សមាគម​លើក​កម្ពស់​ស្ករ​ត្នោត​កំពង់​ស្ពឺ ថ្លែង​ថា​ការ​ទទួល​ស្គាល់​ស្ករ​ត្នោត​កំពង់​ស្ពឺ​ដោយ​អឺរ៉ុប​ជា​ទំនិញ​សម្គាល់​ភូមិ​សាស្ត្រ គឺជា​កិត្តិយស​របស់​ប្រទេស​កម្ពុជា​ទាំង​មូល និង​ជា​ដំណឹង​ដ៏វិជ្ជមាន​សម្រាប់​កសិករ​ក្នុង​ការ​ផលិត​ស្ករ​ត្នោត​បំរើ​ឲ្យ​តម្រូវ​ការ​ទីផ្សារ​អឺរ៉ុប​។