ភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃ

​លោក ហ៊ុន ស៊ាង​ហាក់​៖ ​រយៈ​ពេល​៣ឆ្នាំ​នៃ​ការ​ឃ្លាំ​មើល «​សេរី​ភាព​មូល​ដ្ឋាន​នៅ​តែ​បន្ត​រង​ការ​រឹត​ត្បិត​»​

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

ភ្ញៀវ​ប្រចាំថ្ងៃ​របស់​វិទ្យុ​បារាំង​អន្តរជាតិ RFI នៅ​រាត្រី​នេះ គឺ​លោក ហ៊ុន ស៊ាងហាក់ អ្នក​សម្រប​សម្រួល​គម្រោង​ឃ្លាំ​មើល​សេរីភាព​មូល​ដ្ឋាន​នៃ​មជ្ឈ​មណ្ឌល​សិទ្ធិ​មនុស្ស​កម្ពុជា (CCHR) ។ មជ្ឈ​មណ្ឌល​សិទ្ធិ​មនុស្ស​កម្ពុជា រួម​ជាមួយ​អង្គការ​សង្គម​ស៊ីវិល​ពីរ​ទៀត បាន​ចេញ​ផ្សាយ​របាយ​ការណ៍​ឆ្នាំ​ទី៣ នៃ​ការ​ឃ្លាំ​មើល​សេរីភាព​មូល​ដ្ឋាន​នៅ​កម្ពុជា កាល​ពីថ្ងៃទី ១៨ កក្កដា។ ជា​លទ្ធផល របាយ​ការណ៍​បាន​រក​ឃើញ​ថា «លំហ​សម្រាប់​អនុវត្ត​សេរីភាព​មូល​ដ្ឋាន​នៅ​កម្ពុជា​ នៅ​តែ​បន្ត​រង​កា​រឹត​ត្បិត​។ ជា​ពិសេស​នៅ​អំឡុង​ពេល​នៃ​ការ​បោះ​ឆ្នោត​ជាតិ កាល​ពី​ខែ​កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៨​។ តើ​ហេតុ​អ្វី? 

លោក ហ៊ុន ស៊ាងហាក់ អ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងឃ្លាំមើលសេរីភាពមូលដ្ឋាននៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា
លោក ហ៊ុន ស៊ាងហាក់ អ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងឃ្លាំមើលសេរីភាពមូលដ្ឋាននៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា @RFI
មើលវគ្គផ្សេងទៀត