ភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃ

លោក ​ហង្ស ពុទ្ធា៖ ​នឹង​​ប្រើ​​គោលការណ៍​​ច្បាប់​និង​បច្ចេកទេស​រើស​អគ្គលេខាធិការ ​គជប​

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

​ភ្ញៀវ​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​របស់​វិទ្យុ​បារាំង​អន្តរជាតិ ​RFI ​នៅ​រាត្រី​នេះ ​គឺ​លោក ​ហង្ស ពុទ្ធា​ អ្នក​នាំ​ពាក្យ​គណៈ​កម្មាធិការ​ជាតិ​រៀបចំ​ការ​បោះ​ឆ្នោត ​ហៅ​កា​ត់​ថា ​គ.ជ.ប។​​ឆ្លើយ​​តប​​នឹង​​សំណួរ​របស់​​វិទ្យុ​បារាំង​​អន្តរជាតិ ​RFI ​លោក ​ហង្ស ពុទ្ធា ​បាន​លើក​ឡើងពី​តួនាទី​ជា​សមាជិក​ទី​៩​របស់​លោក​ថា ​ជា​តួនាទី​ដ៏​សំខាន់​មួយ ​ក្នុង​ការ​ចូល​រួម​សម្រេច​ចិត្ត​លើការ​ជ្រើស​រើស​អគ្គលេខាធិការ ​គ.ជ.ប ​ថ្មី​នៅ​ពេល​នេះ។ ​តែ​លោក ​ហង្ស ពុទ្ធា​ បាន​អំពាវ​នាវ​ឲ្យ​គ្រប់​មជ្ឈដ្ឋាន​និង​អ្នក​នយោបាយទូទៅ ​ជឿជាក់​លើ​ការងារ​របស់​លោក​។ លោកហង្ស ពុទ្ធា ​បាន​​បញ្ជាក់​ច្បាស់​ថា ​នឹង​ធ្វើ​ការ​សម្រេច​ចិត្ត​មួយ​​ដោយ​ផ្អែក​លើ​គោលការណ៍​ច្បាប់ ​និង​បច្ចេក​ទេស ​ជា​ជាង​គិត​គូរ​ពី​ស្ថានភាព​នយោបាយ។​

​លោក​ ហង្ស ពុទ្ធា​ អ្នក​នាំ​ពាក្យ​គណៈកម្មាធិការ​ជាតិ​រៀបចំ​ការ​បោះ​ឆ្នោត ​ហៅ​កាត់​ថា​ គ.ជ.ប។​
​លោក​ ហង្ស ពុទ្ធា​ អ្នក​នាំ​ពាក្យ​គណៈកម្មាធិការ​ជាតិ​រៀបចំ​ការ​បោះ​ឆ្នោត ​ហៅ​កាត់​ថា​ គ.ជ.ប។​ @RFI/Somnop
មើលវគ្គផ្សេងទៀត