អ្នក​វិភាគ៖ ដើម្បី​ស្តារ​ស្ថានការណ៍ ភាគី​រដ្ឋាភិបាល​និង​បក្ស​ប្រឆាំង គួរ​ថយ​ម្នាក់​មួយ​ជំហាន

សំឡេង ១១:៤៥
អ្នក​វិភាគ៖ ដើម្បី​ស្តារ​ស្ថានការណ៍ ភាគី​រដ្ឋាភិបាល​និង​បក្ស​ប្រឆាំង គួរ​ថយ​ម្នាក់​មួយ​ជំហាន
អ្នក​វិភាគ៖ ដើម្បី​ស្តារ​ស្ថានការណ៍ ភាគី​រដ្ឋាភិបាល​និង​បក្ស​ប្រឆាំង គួរ​ថយ​ម្នាក់​មួយ​ជំហាន @ google

លោក​នាយក​រដ្ឋមន្រ្តី មុន​ពេល​ចាក​ចេញ​ទៅ​ចូល​រួម​កិច្ច​ប្រជុំ​មួយ​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​វៀតណាម​កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី ១០ វិច្ឆិកា បាន​ប្រកាស​ថា កម្ពុជា​មិន​ចាំ​បាច់​ឲ្យ​សហគមន៍​អន្តរជាតិ​ទទួល​ស្គាល់​លទ្ធផល​នៃ​ការ​បោះ​ឆ្នោត​ជាតិ​នៅ​ឆ្នាំ​២០១៨​នោះ​ទេ។ បើ​តាម​លោក​នាយក​រដ្ឋមន្រ្តី លទ្ធផល​នៃ​ការ​បោះ​ឆ្នោត​នោះ ឲ្យ​តែ​ធ្វើ​ឡើង​ស្រប​តាម​ច្បាប់​របស់​កម្ពុជា គឺ​គ្រប់​គ្រាន់​ហើយ។ ប៉ុន្តែ​អ្នក​វិភាគ និង​មន្រ្តី​គណបក្ស​ប្រឆាំង​បាន​ដាក់​ការ​ព្រួយ​បារម្ភ​ថា ការ​ធ្វើ​បែប​នេះ នឹង​ធ្វើ​ឲ្យ​កម្ពុជា​ធ្លាក់​ទៅ​ក្នុង​ភាព​ឯកា​ជា​ថ្មី។