ព្រឹត្តិការណ៍​កម្ពុជា​ប្រចាំថ្ងៃ

ការ​ពង្រាយ​មេធាវី​ជួយ​ការពារ​ក្ដី​ពលរដ្ឋ​ក្រីក្រ នឹង​មាន​ប្រសិទ្ធភាព​កម្រិត​ណា?

សំឡេង ១១:០២
ជញ្ជីងយុត្តិធម៌
ជញ្ជីងយុត្តិធម៌

លោក​នាយក​រដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២៧​សីហា បាន​ស្នើ​ដល់​គណៈមេធាវី​កម្ពុជា ជួយ​ពង្រាយ​មេធាវី​ទៅ​តាម​បណ្តា​ខេត្ត និង​ទី​ជន​បទ ដើម្បី​ជួយ​ការពារ​ក្តី​ដល់​ប្រជាពលរដ្ឋ​មាន​ជីវភាព​ក្រីក្រ​មិន​មាន​លទ្ធភាព​ជួល​មេធាវី​ការពារ ​ឬ​មិន​សូវ​យល់​ពី​បញ្ហា​ផ្លូវ​ច្បាប់​នោះ។ អ្នក​ច្បាប់​បាន​សាទរ​ចំពោះ​គំនិត​ផ្ដួច​ផ្ដើម​នេះ ប៉ុន្តែ​ពួក​គេ​បាន​ចោទ​សួរ​អំពី​ប្រសិទ្ធភាព និង​យុត្តិធម៌​ដែល​ពលរដ្ឋ​ទទួល​បាន​ស្ថិត​នៅ​ក្នុង​រូបភាព​បែប​ណា?