ព្រឹត្តិការណ៍​កម្ពុជា​ប្រចាំថ្ងៃ

​តើ​រដ្ឋា​ភិបាល​បាន​ត្រៀម​ខ្លួន​ទេ ​ក្នុង​ការ​ផ្គត់​ផ្គង់​អគ្គិសនី ​ខណៈ​មាន​ការ​អភិវឌ្ឍន៍​យ៉ាង​គំហុក​?​

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

​​មួយ​ផ្នែក​នៃ​ការ​ខ្វះ​ថាមពល​អគ្គិសនី ត្រូវ​បាន​រដ្ឋា​ភិបាល​ទាញ​ភ្ជាប់​នឹង​កំណើន​អភិវឌ្ឍ​ក្រោយ​ការ​បោះ​ឆ្នោត​ជាតិ​ឆ្នាំ​២០១៨​។ កត្តា​នេះ​សម្រាប់ អ្នក​សេដ្ឋកិច្ច និង​អ្នក​ស្រាវ​ជ្រាវ មើល​ឃើញ​ថា រដ្ឋា​ភិបាល​មិន​បាន​គិត​គូរ​ឲ្យ​បាន​ស៊ី​ជម្រៅ​។ តែ​អ្នក​ជំនាញ​ផ្នែក​ថាមពល​បដិសេធ​ចំពោះ​ការ​ចោទ​ប្រកាន់​នេះ​។ ដូច្នេះ តើ​រដ្ឋា​ភិបាល​បាន​ត្រៀម​ខ្លួន​ទេ ក្នុង​ការ​ផ្គត់​ផ្គង់​អគ្គិសនី ខណៈ​មាន​ការ​អភិវឌ្ឍន៍​យ៉ាង​គំហុក? 

បង្គោលថាមពលអគ្គីសនីនុយក្លេអែនៅបរទេស (រូបភាពតំណាង)
បង្គោលថាមពលអគ្គីសនីនុយក្លេអែនៅបរទេស (រូបភាពតំណាង) @REUTERS