ភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃ

លោក សន ជ័យ៖ វិមជ្ឈការ​ក្នុង​វិស័យ​អប់រំ ​គួរ​​តែ​ឃុំ ​ឬ​សង្កាត់​​ជា​​អ្នក​​គ្រប់​គ្រង​ ​

សំឡេង ១១:៥៨
លោក​ សន ជ័យ​ នាយកអង្គការ​សម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គម អាស៊ីបូព៌ា ​និង​ប៉ាស៊ីហ្វិក ​ហៅកាត់ថា​ អានសា ​( ANSA )​
លោក​ សន ជ័យ​ នាយកអង្គការ​សម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គម អាស៊ីបូព៌ា ​និង​ប៉ាស៊ីហ្វិក ​ហៅកាត់ថា​ អានសា ​( ANSA )​ RFI/ សហការី

ភ្ញៀវ​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​របស់​វិទ្យុ​បារាំង​អន្តរ​ជាតិ RFI នៅ​រាត្រី​នេះ គឺ​លោក សន ជ័យ ប្រធាន​អង្គការ​សម្ព័ន្ធ​គណ​នេយ្យភាព​សង្គម​កម្ពុជា។ លោក​សន ជ័យ បាន​ឲ្យ​ដឹង​ថា​ការ​ធ្វើ​វិមជ្ឈការ​ក្នុង​វិស័យ​អប់​រំនេះ នឹង​ចូល​រួម​ចំណែកអភិវឌ្ឍ​វិស័យ​អប់​រំ​កម្ពុជា ប៉ុន្តែ​លោក​បញ្ជាក់​ថា​វិមជ្ឈការ​ក្នុង​វិស័យ​អប់រំ គួរ​តែ​ឃុំ/សង្កាត់​ជា​អ្នក​អនុវត្ត។ លោក ​សន ជ័យ ​ក៏​បារម្ភ​ពី​សមត្ថ​ភាព​របស់​ថ្នាក់​ដឹក​នាំ​ក្រុង/ស្រុក ដែល​ជា​អ្នក​អនុវត្ត​វិមជ្ឈការ​វិស័យ​អប់រំ​នេះផង​ដែរ​។