ព្រឹត្តិការណ៍​កម្ពុជា​ប្រចាំថ្ងៃ

អ្នក​សេដ្ឋកិច្ច​ថា​កម្ពុជា​នៅ​មាន​សក្តានុពល​សេដ្ឋ​កិច្ច​មួយ​ចំនួន​សម្រាប់​ទទួល​វិនិយោគ​ពី​អាមេរិក​​

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

បញ្ហា​សេដ្ឋ​កិច្ច​និង​ទំនាក់​ទំនង​ទ្វេរ​ភាគី​រវាង​ប្រទេស​កម្ពុជា​ និង​សហ​រដ្ឋ​អាមេរិក​ ត្រូវ​បាន​គេ​ប្រកាស​ជា​ប្រធាន​បទ​នៃ​ដំណើរ​ទស្សន​កិច្ច​របស់​លោក ​ចន ​ឃែរី ​រដ្ឋ​មន្ត្រី​ការ​បរទេសអាមេរិក​រយៈពេល​២ថ្ងៃ​នៅ​កម្ពុជា​គឺ​ថ្ងៃទី២៥​និង​២៦​មករា​ឆ្នាំ​២០១៦​។ ប្រធាន​បទ​សេដ្ឋ​កិច្ច​ ដែល​គេ​ជឿ​ថា​បាន​ជំនួស​ប្រធាន​បទ​នយោបាយ​ខណៈ​ដែល​កម្ពុជា​កំពុង​ត្រូវ​បាន​ទាក់​ទាញ​មិត្តភាព​និង​សហ​ប្រតិបត្តិ​ការ​ស៊ី​ជម្រៅ​ដោយ​ប្រទេស ​ចិន​កុំមុយ​នីស្ត​នោះ ​ត្រូវ​អ្នក​តាម​ដាន​សេដ្ឋ​កិច្ច​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​យល់​ថា​ជា​រឿង​សំខាន់​។សំខាន់​ដោយ​សក្តានុពល​សេដ្ឋ​កិច្ច​របស់​កម្ពុជា​មួយ​ចំនួន​កំពុង​រង់​ចាំ​សមត្ថ​ភាព​វិនិយោគ​ធំ​ធេង​ពី​ប្រទេស​មហា​អំណាច។​

ឧបករណ៍ទំនើបៗ កំពុងលើកដាក់ទំនិញ ក្នុងកំពង់ផែសមុទ្រកម្ពុជា។
ឧបករណ៍ទំនើបៗ កំពុងលើកដាក់ទំនិញ ក្នុងកំពង់ផែសមុទ្រកម្ពុជា។ សហការី