បទយកការណ៍

ពលរដ្ឋ​បាន​ត្រៀម​ទៅ​ចុះ​ឈ្មោះ​បោះឆ្នោត​និង​អប់រំ ផ្សព្វផ្សាយ​ដល់​អ្នក​ដទៃ​ទៀត

សំឡេង ០៦:១៦
ប្រជាជន​តម្រង់ជួរ​ដើម្បី​បោះឆ្នោត​ក្នុង​ទីក្រុង​ភ្នំពេញ(រូបភាពឯកសារ)
ប្រជាជន​តម្រង់ជួរ​ដើម្បី​បោះឆ្នោត​ក្នុង​ទីក្រុង​ភ្នំពេញ(រូបភាពឯកសារ) REUTERS/Samrang Pring

ប្រជាពលរដ្ឋ​ខ្លះ បាន​អះអាង​ថា​មាន​ឯកសារ​គ្រប់​គ្រាន់​ហើយ ដើម្បី​ចូលរួម​បំពេញ​កាតព្វកិច្ច ជា​ម្ចាស់​ប្រទេស​ក្នុង​ការ​ទៅ​ចុះ​ឈ្មោះ​បោះឆ្នោត ដើម្បី​បាន​ទៅ​បោះឆ្នោត​ជា​បន្ត​បន្ទាប់​នៅ​ឆ្នាំ​ក្រោយ​ៗ​នោះ។ ពលរដ្ឋ​ខ្លះ​ទៀត បា​នប្តេជ្ញា​ថា នឹង​ចូលរួម​អប់​រំ ផ្សព្វផ្សាយ​ដល់​សមាជិក​គ្រួសារ អ្នក​ភូមិ​របស់​ខ្លួន ពីសារៈ​សំខាន់​នៃ​ការ​បោះឆ្នោត និង​ការ​ចុះ​ឈ្មោះ​បោះឆ្នោត។ ចំណែក​គណៈ កម្មាធិការ​ជាតិ​រៀបចំ​ការ​បោះឆ្នោត បាន​អំពាវនាវ​ ដល់​ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​ទំាង​អស់ ដែល​គ្រប់​អាយុ​បោះឆ្នោត ទៅ​ចុះ​ឈ្មោះ​បោះឆ្នោត​នៅ​តាម​សាលា​ឃុំ សង្កាត់ ទូទំាង​ប្រទេស​ចាប់ ពី​ថ្ងៃ​ទី១​ខែ​កញ្ញានេះ ដល់​ចុង​ខែ​វិច្ឆិកា ក្នុង​រយៈ​ពេល​៣​ខែ។