បទយកការណ៍

ថ្ងៃ​ឃោសនា​បោះ​ឆ្នោត​ដំបូង​នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ ៖ អ៊ូអរ​លើ​បណ្តាញ​សង្គម តែ​ស្ងប់​ស្ងាត់​នៅ​តាម​សង្កាត់​

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

ថ្ងៃ​ដំបូង​នៃ​ការ​ឃោសនា​បោះ​ឆ្នោត​ឃុំ​សង្កាត់ ពលរដ្ឋ​រស់​នៅ​ក្នុង​សង្កាត់​មួយ​ចំនួន​ ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ យល់​ថា ថ្ងៃ​នេះ​ហាក់​ស្ងប់​ស្ងាត់ ដូច​ថ្ងៃ​ធម្មតា​ដែរ។ ស្ងប់​ស្ងាត់ ដោយ​សារ ពលរដ្ឋ​ខ្លះ មិន​បាន​ឃើញ​ក្បួន​ឃោសនា របស់​គណបក្ស​នយោបាយ​ទាល់​តែ​សោះ ខណៈ​ពលរដ្ឋ​ខ្លះ បាន​ប្រទះ​ឃើញ​តែ គណបក្ស​នយោបាយ ពីរ​ប៉ុណ្ណោះ មាន​ក្បួន​ឃោសនា​បោះ​ឆ្នោត​នៅ​ក្នុង​សង្កាត់​របស់​ពួក​គាត់ នៅ​ពេញ​មួយ​ថ្ងៃ​នេះ។ ប៉ុន្តែ​នៅ​លើ​បណ្តាញ​សង្គម​ហ្វេស​ប៊ុក​វិញ គណបក្ស​នយោបាយ និង​សកម្មជន​ឃោសនា​បោះ​ឆ្នោត បាន​ផ្តើម​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​ជា​រូប​ថត និង​វីដេអូ ពេញ​បណ្តាញ​សង្គម​ដ៏​មាន​ប្រជាប្រិយ​មួយ​នេះ ទាំង​ពី​ព្រឹក​ព្រលឹម បន្ត​ដល់​យប់...

ថ្ងៃ​ទី​មួយ​នៃ​ការ​ឃោសនា​បោះ​ឆ្នោត​នៅ​ទីក្រុង​ភ្នំពេញ
ថ្ងៃ​ទី​មួយ​នៃ​ការ​ឃោសនា​បោះ​ឆ្នោត​នៅ​ទីក្រុង​ភ្នំពេញ