ព្រឹត្តិការណ៍​កម្ពុជា​ប្រចាំថ្ងៃ

ការ​ឃោសនា​និង​កម្មវិធី​នយោបាយ​របស់​បក្ស​ណា​ដែល​ប្លែកពី​គេ?

សំឡេង ១៣:៤៥
រូប​ថត​តំណាង៖គណបក្ស​សង្រ្គោះ​ជាតិ និង​គណបក្ស​ប្រជា​ជន​កម្ពុជា​​ឃោសនា​បោះ​ឆ្នោត ​
រូប​ថត​តំណាង៖គណបក្ស​សង្រ្គោះ​ជាតិ និង​គណបក្ស​ប្រជា​ជន​កម្ពុជា​​ឃោសនា​បោះ​ឆ្នោត ​ RFI

ថ្ងៃនេះ គឺជា​ថ្ងៃទី​២​នៃ​យុទ្ធនាការ​ឃោសនា​បោះឆ្នោត​ឃុំ​សង្កាត់​ អាណត្តិ​ទី​៤។​ គណបក្ស​នយោបាយ​ទាំង​១២ នៅ​ស្រុក​ខ្មែរ ខំប្រឹង​ប្រែង​រៀបចំ​ការ​ឃោសនា​របស់​ខ្លួន​ដោយ​លទ្ធភាព​រៀង​ៗខ្លួន។ ដូច្នេះ សួរ​ថា​តើ​ការ​ឃោសនា ​និង​កម្មវិធី​នយោបាយ​របស់​បក្ស​ណា​ដែល​ប្លែកពី​គេ?