ព្រឹត្តិការណ៍​កម្ពុជា​ប្រចាំថ្ងៃ

បរិយាកាស​នៃ​ការ​បោះ​ឆ្នោត ត្រូវ​បាន​គណបក្ស​នានា ដែល​ចូល​រួម​បោះ​ឆ្នោត សរសើរ​ផង និង​រិះគន់​ផង

សំឡេង ០៩:១៧
ដំណើការ​នៃ​ការ​រាប់​សន្លឹក​ឆ្នោត​នៃ​ការ​បោះឆ្នោត​ជ្រើស​តាំង​តំណាងរាស្រ្ត​ នីតិកាល​ទី​៦
ដំណើការ​នៃ​ការ​រាប់​សន្លឹក​ឆ្នោត​នៃ​ការ​បោះឆ្នោត​ជ្រើស​តាំង​តំណាងរាស្រ្ត​ នីតិកាល​ទី​៦ @REUTERS

ការ​បោះ​ឆ្នោត​ជ្រើស​តាំង​តំណាង​រាស្ត្រ​នីតិកាល​ទី​៦​នេះ បាន​ប្រព្រឹត្ត​ទៅ​រួច​រាល់​ហើយ នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២៩​ខែ​កក្កដា​នេះ ដោយ​នៅ​រង់​ចាំ​តែ​ការ​ប្រកាស​លទ្ធផល​ពី​សំណាក់​គណៈកម្មាធិការ​ជាតិ​រៀប​ចំ​ការ​បោះ​ឆ្នោត​ប៉ុណ្ណោះ។ ជុំវិញ​ដំណើរ​ការ​បោះ​ឆ្នោត​ពេញ​មួយ​ថ្ងៃ​នេះ គណបក្ស​នយោបាយ​នានា បាន​ធ្វើ​ការ​វាយ​តម្លៃ​ខុសៗ​គ្នា ពី​បរិយាកាស​នៃ​ការ​បោះ​ឆ្នោត​ដ៏​សំខាន់​នេះ។គណបក្ស​ខ្លះ បាន​បង្ហាញ​ពី​ការ​ចំលែក ខណៈ​គណបក្ស​ខ្លះ​ទៀត មិន​ទាន់​អាច​វាយ​តម្លៃ​ច្បាស់ៗ​បាន​នៅ​ឡើយ​ពី​ការ​បោះ​ឆ្នោត​នេះ។