ព្រឹត្តិការណ៍​កម្ពុជា​ប្រចាំថ្ងៃ

​តើ​ទឹក​ថ្នាំ​ជ្រលក់​ដៃ​សម្រាប់​បម្រើ​ការ​បោះ​ឆ្នោត​លែង​ជា​បញ្ហា​ទៀត​ហើយ​ឬ?

សំឡេង ០៩:៥១
ទឹក​ថ្នាំ​ជ្រលក់​ដៃ
ទឹក​ថ្នាំ​ជ្រលក់​ដៃ @សហការី

គណៈកម្មាធិការ​ជាតិ​រៀប​ចំ​ការ​បោះ​ឆ្នោត​ បាន​ធ្វើ​ពិសោធន៍​ទឹក​ថ្នាំ​ជ្រលក់​ដៃ កាល​ពី​ម្សិល​មិញ ​សម្រាប់​បម្រើ​ឲ្យ​ការ​បោះ​ឆ្នោត​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២៩​កក្កដា។ គឺ​ជា​ទឹក​ខ្មៅ​ដែល​ទិញ​មក​ពី​ប្រទេស​ឥណ្ឌា ដូច​កាល​ពី​ពេល​បោះ​ឆ្នោត​លើក​មុនៗ​នោះ​ដែរ។ ប៉ុន្តែ​កាល​ណោះ មាន​ការ​ចោទ​ប្រកាន់​ថា ទឹក​ថ្នាំ​ជ្រលក់​ដៃ​នេះ​ អាច​ជូត​ជ្រះ។ យ៉ាង​ណា​ក៏​ដោយ បញ្ហា​ទឹក​ថ្នាំ​ជ្រលក់​ដៃ​នៅ​ពេល​នេះ ទំនង​លែង​មាន​ការ​ចោទ​ប្រកាន់​ថា ជូត​ជ្រះ​ទៀត​ហើយ។