ព្រឹត្តិការណ៍​កម្ពុជា​ប្រចាំថ្ងៃ

ការ​កំណត់​ប្រាក់​ឈ្នួល​គោល​កម្មករ​ឆ្នាំ​២០១៧ នឹង​រក​មិន​បាន​តួលេខ​កុង​សង់​ស៊ីស​ទេ

សំឡេង ១០:២៥
ការ​កំណត់​ប្រាក់​ឈ្នួល​គោល​កម្មករ​ឆ្នាំ​២០១៧ នឹង​រក​មិន​បាន​តួលេខ​កុង​សង់​ស៊ីស​ទេ
ការ​កំណត់​ប្រាក់​ឈ្នួល​គោល​កម្មករ​ឆ្នាំ​២០១៧ នឹង​រក​មិន​បាន​តួលេខ​កុង​សង់​ស៊ីស​ទេ សហការី

ក្រុម​ការងារ​បច្ចេក​ទេស​ត្រី​ភាគី មាន​ក្រសួង​ការងារ សមាគម​និយោជក និង​សហព័ន្ធ​សហជីព តំណាង​ឲ្យ​កម្មករ បាន​សម្រេច​នូវ​កិច្ច​ប្រជុំ​មួយ​ឈុត​ទៀត​ហើយ​កាល​ពី​ថ្ងៃ​ចន្ទ​ម្សិលមិញ។ ក៏​ប៉ុន្តែ​ការ​ជជែក​គ្នា​ក្នុង​ការ​តម្លើង​ប្រាក់​ឈ្នួល​អប្បរមា​ដល់​កម្មករ​ជិយោជិក​សម្រាប់​ឆ្នាំ​២០១៧ នៅ​មិន​ទាន់​មាន​វឌ្ឍនភាព​នៅ​ឡើយ​ទេ លើ​ចំណុច​តួលេខ ជា​ពិសេស​រវាង​ភាគី​និយោជក​ និង​ភាគី​សហជីព ដោយ​និយោជក​បាន​បន្ទន់​ឥរិយាបទ​អស់​ហើយ​ត្រឹម​ ១៤៦,៣៧ដុល្លារ រី​ឯ​សហជីព​ទាមទារ​១៧៧,៥៩​ដុល្លារ ក្នុង​មួយ​ខែ។