បទយកការណ៍

កសិករ​ខ្លះ​ពិបាក​រំពឹង​លើ​ស្រូវ ក្នុង​ការ​ផ្គត់​ផ្គង់​កូន​ឲ្យ​បាន​រៀន​ខ្ពង់​ខ្ពស់

ចុះផ្សាយ​នៅ​ថ្ងៃ៖

ដូច​ព័ត៌មាន​ជា​ហូរ​ហែ មក​ហើយ​កសិករ​ពេញ​ប្រទេស​បាន​ថ្ងូរ​ពី​ស្រូវ​ធ្លាក់​ថ្លៃ។ តាម​ពិត​ទៅ​ជា​យូរ​ឆ្នាំ​មក​ហើយ ដែល​កសិករ​ខ្មែរ​ត្អូញ​ថា​កសិផល​គ្មាន​ទីផ្សារ ពោត សណ្តែក ល្ង បន្លែ​នានា ដែល​ពួក​គាត់​ដំា​ដុះ​បាន គ្មាន​ទីផ្សារ​ពិត​ប្រាកដ។ ដោយ​សារ​ស្រូវ បន្លែ ចេះ​តែ​ថោក កសិករ​នៅ​ខេត្ត​កំពង់​ចាម​ខ្លះ​ថា ​ការ​ធ្វើ​ស្រែ​ចម្ការ​ឥឡូវ​ពិបាក​មាន​លទ្ធភាព​ឲ្យ​កូន​រៀន​បាន​ខ្ពង់​ខ្ពស់ ណាស់។

កសិករ​​ខ្លះ​​ពិបាក​​រំពឹង​​លើ​​ស្រូវ ក្នុង​​ការ​​ផ្គត់​​ផ្គង់​​កូន​​ឲ្យ​​បាន​​រៀន​​ខ្ពង់​​ខ្ពស់
កសិករ​​ខ្លះ​​ពិបាក​​រំពឹង​​លើ​​ស្រូវ ក្នុង​​ការ​​ផ្គត់​​ផ្គង់​​កូន​​ឲ្យ​​បាន​​រៀន​​ខ្ពង់​​ខ្ពស់ RFI/ Siv Channa