បទយកការណ៍

​លោក​វេជ្ជ​បណ្ឌិត​ ឈឹម សុធារ៉ា៖ ​ទោះ​ធ្វើ​ការ​ដែល​មិន​ចូល​ចិត្ត​ឲ្យ​តែ​ខំ​ព្យា​យាម​គង់​តែ​ជោគ​ជ័យ​

លោកវេជ្ជបណ្ឌិត ឈឹម សុធារ៉ា នាយកប្រតិបត្តិអង្គការចិត្តសង្គមអន្ដរវប្បធម៌ ហៅកាត់ថា TPO
លោកវេជ្ជបណ្ឌិត ឈឹម សុធារ៉ា នាយកប្រតិបត្តិអង្គការចិត្តសង្គមអន្ដរវប្បធម៌ ហៅកាត់ថា TPO @RFI

នៅ​ក្នុង​នាទី​ជីវិត​ជោគ​ជ័យ​របស់​វិទ្យុ​បារំាង​អន្តរជាតិ​ថ្ងៃ​នេះ អ៊ឹម ណាវិន សូម​ណែ​នាំ​លោក​អ្នក​ឲ្យ​បាន​ស្គាល់​ពី​ដំណើរ​ជីវិត របស់​លោក​វេជ្ជបណ្ឌិត ឈឹម សុធារ៉ា នាយក​ប្រតិបត្តិ​អង្គការ​ចិត្ត​សង្គម​អន្ដរ​វប្បធម៌ ហៅ​កាត់​ថា TPO ដែល​មាន​ឯកទេស​ព្យាបាល​ជំងឺ​ផ្លូវ​ចិត្ត​។